Budowa 2 fot. straż miejska

Poznań: Sezon mandatów na… budowach

Łagodna zima sprawia, że nie trzeba przerywać robót budowlanych, z czego bardzo chętnie korzystają ich wykonawcy. Niektórym zdarza się jednak w pośpiechu zapominać o obowiązkach, co wychwyciła straż miejska.

Strażnicy miejscy w ramach obowiązków kontrolują także budowy i sprawdzają, czy wszystko dzieje się tam zgodnie z przepisami. I w kilku przypadkach wychwycili zaniedbania.

Strażnicy miejscy z referatu Północ przeprowadzili kontrolę dotyczącą zanieczyszczenia jezdni błotem przez wyjeżdżające pojazdy z budowy na ulicę Naramowicką. Osobą odpowiedzialną za prawidłowe funkcjonowanie budowy jest jej kierownik. I kiedy dochodzi do niedopełnienia obowiązków – to właśnie on za to odpowiada. W tym konkretnym przypadku strażnik nałożył na kierownika budowy mandat i jednocześnie poinformował go o obowiązku uprzątnięciu drogi z błota. Funkcjonariusz zapowiedział także ponowną kontrolę.

W 2019 roku strażnicy, w ramach realizowanych codziennych zadań i interwencji przeprowadzili 4 645 kontroli 137 budów i terenów do nich przylegających. Kontrole te głównie dotyczyły czystości ulic oraz stosowania zabezpieczeń przeciwko roznoszeniu nieczystości i odpadów z terenów inwestycji. Stwierdzone nieprawidłowości skutkowały nałożeniem 173 mandatów i 5 pouczeń. Najwięcej, bo 3740 kontroli przeprowadzili strażnicy ze Starego Miasta, Grunwaldu 351 i Nowego Miasta 338.

SMMP, el

6
Dodaj komentarz

avatar
Agnieszka Sznajdrowicz
Agnieszka Sznajdrowicz

Boże gdzie nie czytasz. …wyłudzenia,mandaty,mandaty,mandaty,mandaty,mandaty. …
Czy ,,my już nie potrafimy inaczej żyć,,

Jerzy Wróbel
Jerzy Wróbel

Oczywiście tylko na takich spoza układu .
Nie wierzycie ?
To się przekonacie – powiedzmy za tydzień – cdn ;P

Jerzy Wróbel
Jerzy Wróbel

Takie udawanki cacanki, żeby wiara poczytała sobie , ze niby służby działają ;P