sadzenie nowych drzew fot. ZDM

Poznań: Setki nowych drzew i tysiące krzewów przy ulicach

650 drzew i ponad 4000 krzewów – tyle właśnie zamierza zasadzić Zarząd Dróg Miejskich w poznańskich pasach drogowych. Nasadzenia mają miejsce we wszystkich poznańskich dzielnicach.

Przy wyborze lokalizacji – jak zawsze – trzeba brać pod uwagę kilka czynników, takich jak: warunki terenowe, gruntowe (m.in. sieci infrastruktury podziemnej), konieczność nasadzeń rekompensacyjnych, czy też głos lokalnej społeczności. Podobnie było z wyborem gatunków. Sadzone są takie gatunki i odmiany, które dobrze radzą sobie w trudnych warunkach pasa drogowego i jednocześnie komponują się z już istniejącą zielenią.

Warto podkreślić, że lokalizacja poszczególnych drzew jest wynikiem precyzyjnego projektu, którego celem jest takie zagospodarowanie terenu, aby możliwie najpełniej wykorzystać istniejącą w pasie drogowym przestrzeń.

Każde kolejne drzewo w Poznaniu to większa powierzchnia biologicznie czynna, która korzystnie wpływa na mikroklimat i jakość życia mieszkańców. Korzyści, jakie dają drzewa w mieście są nieocenione. Poprawiają jakość powietrza – pochłaniają dwutlenek węgla i produkują tlen. Oczyszczają powietrze z pyłów i gazów. Poprawiają również estetykę poznańskich ulic, szczególnie tych w śródmieściu, gęsto zabudowanych.

Wśród gatunków, które zostaną posadzone można wymienić m.in. lipę ( m.in. na ul. Listopadowej, Iłłakowiczówny, Słonecznej), wiśnię piłkowaną (m. in. na ul. Modlibowskiej, Owsianej i Rybaki), platana wschodniego (ul. Karmelickiej, Rolnej, Małeckiego), klon polny (ul. Międzymoście, Kasprzaka, Energetyczna), jesiona (ul. Wrzesińska, Milczańska, Kanałowa), dąb czerwony (ul. Szczepankowo, Dąbrowskiego), platana klonolistnego (Śródka, ul. Matyi, Marii Magdaleny, Grobla), czy kasztanowca zwyczajnego (ul. Marszałkowska). Łącznie nowe drzewa posadzone będą na 90 odcinkach poznańskich ulic.

Z krzewów, już na wiosnę, będzie można podziwiać między innymi: berberysy, śnieguliczkę, winobluszcz pięciolistkowy, czy też runiankę japońską i wiele gatunków róż. Znajdą się na 20 odcinkach ulic np.: na ulicach: Górki, Mostowej, Szpitalnej, Małeckiego, czy Jarochowskiego.

Efekty nowych nasadzeń będzie można podziwiać już za kilka miesięcy.

ZDM, el