Poznań: Samorządy Polski i Węgier przeciwko zawetowaniu unijnego budżetu

Polscy i węgierscy samorządowcy wystosowali list do Ursuli von der Leyen, przewodniczącej KE w związku z zapowiadanym wetem rządów obu państw w sprawie budżetu UE. Wśród sygnatariuszy jest także prezydent Jacek Jaśkowiak.

Ponadto w środę, 9 grudnia rozpocznie się trzydniowa akcja #potrzebUEmy, w ramach której budynki zaangażowanych w nią samorządów zostaną podświetlone na unijne barwy i przyozdobione flagami.

Od 16 lat środki z Unii Europejskiej przyczyniają się do rozwoju polskich miast, miasteczek i wsi. Pieniądze te przeznaczane są na inwestycje poprawiające jakość życia mieszkańców. W latach 2004 -2020 miastu Poznań wraz z podległymi spółkami udało się pozyskać prawie 5 mld zł na projekty, których łączna wartość wyniosła blisko 9 mld zł.

– Dzięki Funduszom Europejskim zrealizowaliśmy lub wciąż realizujemy blisko 500 różnych inwestycji. Miasto zyskało kilometry nowych dróg, ścieżek rowerowych i torów tramwajowych. Z pieniędzy unijnych skorzystały poznańskie placówki oświatowe, MPK zakupiło nowoczesny tabor, a Aquanet uporządkował gospodarkę wodno-ściekową. Przebudowano most Lecha i ul. Gdyńską. Środki trafiły również do poznańskich szpitali. Fundusze Europejskie pozwalają nam na prowadzenie prac m.in. przy budowie tramwaju na Naramowice, przebudowie ronda Rataje, a także umożliwią rewaloryzację płyty Starego Rynku i dalszą rewitalizację ścisłego centrum Poznania – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent miasta. – Polskie samorządy dobrze wykorzystały szansę na odrobienie zaległości w stosunku do Europy Zachodniej. Dlatego apeluję do premiera Mateusza Morawieckiego o powstrzymanie się od weta dotyczącego unijnego budżetu. Nie odbierajmy kolejnych pieniędzy wspólnotom lokalnym, które w wyniku pandemii koronawirusa oraz działań rządu i tak są już w trudnej sytuacji finansowej – podkreśla.

Rządy Polski i Węgier zapowiadają zawetowanie projektu wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej na lata 2021-2027, w związku z uzależnieniem przyznania środków unijnych od poszanowania praworządności. Sprzeciw wobec takiego stanowiska władz centralnych, w liście do przewodniczącej Ursuli von der Leyen, wyraża ponad 250 samorządowców z obu krajów. Podkreślają oni swoje poparcie dla dokładnego nadzoru nad funduszami unijnymi i ochrony zasady praworządności.

– Rządy Węgier i Polski po raz kolejny wykazały całkowity brak poszanowania dla podstawowych wartości naszej Unii, odrzucając mechanizm uwarunkowania wypłaty funduszy unijnych od przestrzegania zasady praworządności, w konsekwencji blokując kolejny wieloletni budżet UE, w tym przyznanie tak potrzebnej pomocy na odbudowę po kryzysie COVID-19. Pod pretekstem ideologii antyemigracyjnej i nacjonalistycznej retoryki starają się chronić system polityczny oparty na nieograniczonej władzy, kumoterstwie i całkowicie zmanipulowanej sferze publicznej – czytamy w liście.

Sygnatariusze proponują także przekazanie środków unijnych samorządom.

– W przypadku porozumienia międzyrządowego bez Węgier i Polski proponujemy, aby UE wykorzystała środki pierwotnie przydzielone w ramach NextGenerationEU dla Węgier i Polski na utworzenie Funduszu Odbudowy i Zwiększenia Odporności dla polskich i węgierskich samorządów, aby mogły one napędzać trwałe ożywienie gospodarcze oparte na sprawiedliwości społecznej – dodają samorządowcy.

Pod listem oprócz prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka podpisali się m.in. Gergely Karácsony, burmistrz Budapesztu, Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia, Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska czy Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi.

W środę, 9 grudnia rozpoczyna się trzydniowa akcja #potrzebUEmy, której inicjatorami są stowarzyszenie „Tak! Samorządy dla Polski” i „Ruch Wspólna Polska”. W jej ramach budynki samorządowe zostaną podświetlone na barwy Unii Europejskiej i oflagowane lokalnymi, polskimi oraz unijnymi flagami. Ponadto w czwartek w samo południe niektóre zaangażowane w akcję samorządy zorganizują odegranie „Ody do radości”. To wyraz solidarności z europejskimi wartościami – wolnością, solidarnością, demokracją, sprawiedliwością, obywatelskością i równością – a także sprzeciwu wobec planów zawetowania budżetu unijnego przez rząd.

W akcję włączyło się miasto Poznań. W dniach 9-11 grudnia, po zmroku podświetlany (od strony dziedzińca) będzie budynek urzędu przy pl. Kolegiackim 17.

UMP, el

Podziel się: