Wielkopolski Kongres Samorządowców 3

Poznań: Samorządowcy chcą stabilizacji

„Zwracamy się z apelem o podjęcie dyskusji i działań, które doprowadzą do utrwalenia stabilnych ram prawno-finansowych funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego” –zaapelowali uczestnicy II Nadzwyczajnego Wielkopolskiego Kongresu Samorządowego do Parlamentu i Rządu RP.

Podczas obrad ponad 200 obecnych w Sali Sesyjnej UMWW w Poznaniu samorządowców, reprezentujących większość wielkopolskich samorządów, przyjęło stanowisko w sprawie finansowania zadań JST.

Kongres otworzyły wystąpienia Marszałka Marka Woźniaka i Jacka Gursza, Przewodniczącego Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, organizatorów kongresu. Jego liczni uczestnicy obejrzeli także film z nagraniem przemówienia Tomasz Grodzkiego, Marszałka Senatu RP, który objął wydarzenie patronatem. Wszyscy mówcy podkreślili rangę samorządów dla sprawnego funkcjonowania państwa oraz wyrazili niepokój związany z ich postępującym osłabianiem.

– Nadszedł czas, żeby porozmawiać o przyszłości polskiego i wielkopolskiego samorządu. Porozmawiać merytorycznie w sposób racjonalny, opierając się na faktach, liczbach i konkretnych wydarzeniach. Myślę, że w przekazie publicznym jest dużo emocji i opinii, a mało – przynajmniej dla mnie – faktów i liczb, a przecież one są i to konkretne, często niepokojące – podkreślił Marszałek Marek Woźniak. – Samorząd musi mieć możliwość samodzielnego kształtowania wizji rozwoju swego regionu i samodzielnego podejmowania decyzji. Wydaje się, że część osób, sprawujących dziś władzę, nie rozumie tej istoty samorządu.

Marszałek podkreślił także treści, które stanowiły istotę dzisiejszego kongresu, czyli kompetencje i finansowanie samorządu. – Proces odbierania kompetencji samorządowi regionalnemu na szczęście się zatrzymał, ale ważne jest to, czy mamy do ich realizacji odpowiednie finanse. W historii samorządu polskiego nie zawsze było z tym dobrze – przypomniał. – Dzisiaj problemem w Polsce są rosnące koszty, a nasze zadania wymagają określonych funduszy. Te fundusze topnieją, również w wyniku decyzji legislacyjnych dotyczących kwestii podatkowych. Nie jest to rekompensowane przez budżet państwa, natomiast zadania muszą być wykonane, co powoduje poważną sytuację w budżetach samorządów lokalnych. To dzisiaj stanowi sedno sprawy, to właśnie kompetencje i finansowanie zadań publicznych, które samorządy posiadają, a szczególnie samorząd lokalny – od jego kondycji i zdolności będzie zależało życie każdego z nas w najbliższych latach.

Podczas kongresu prelegenci podjęli m.in. temat prawa samorządowego, omówili finansowanie i organizację zadań oświatowych w Wielkopolsce oraz finansowanie i organizację sieci szpitali w naszym regionie. Na koniec wybrzmiała problematyka niedoszacowania zadań zleconych i dochodzenie roszczeń jednostek samorządu terytorialnego w tym zakresie.

Uczestnicy Kongresu, po detalicznej i kompleksowej analizie obecnej sytuacji JST, wypracowali stanowisko, które stanowi wyraźny drogowskaz dla oczekiwanych przez nich zmian legislacyjnych.

UMWW, el

0 0 votes
Oceń artykuł
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze