Poznań: Rynek Łazarski – przebudowa toczy się zgodnie z planem

Rynek Łazarski budowa fot. UMP
Na skwerze Kazimierza Nowaka ukończono konstrukcję muru oporowego i schodów, budowana jest konstrukcja pod zadaszenie części handlowej, kończą się także prace ziemne i instalacyjne. Rynek nabiera kształtów.

– Inwestycja przebiega planowo. Czekamy na efekt końcowy, który będzie satysfakcjonujący dla całego Łazarza – zarówno kupców, jak i mieszkańców. Rynek po przebudowie stanie się wielofunkcyjną przestrzenią, wychodzącą naprzeciw wszystkim użytkownikom, pełnić będzie nie tylko funkcję handlową, ale też rekreacyjną, kulturalną i społeczną – mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. – Od początku zależało nam na wysokiej jakości powstałej infrastruktury stąd w projekcie pojawiła się nawierzchnia z naturalnego kamienia a także naturalne okładziny na schodach. Zieleń to także priorytet w tym projekcie, stąd kilkadziesiąt nowych drzew i duże powierzchnie roślinności niskiej.

Na skwerze im. Kazimierza Nowaka wykonano całą konstrukcję żelbetową muru oporowego, a także schodów. Na schodach oraz murze oporowym zamontowano także w dużej części okładziny granitowe. Już widać, jak będzie docelowo wyglądać to miejsce.

Zmienia się także przestrzeń przewidziana pod nowe targowisko. Budowana jest konstrukcja pod zadaszenie – w fabryce w Kielcach powstają słupy konstrukcji dachu, a generalny wykonawca położył warstwy stabilizacyjne i wzmocnił grunt.

W dużej części ukończono już także roboty ziemne i instalacyjne.
– Przebudowano 80% kolizji średniego napięcia. Na wielu odcinkach przebudowano system kanalizacji ogólnospławnej oraz wykonano nową kanalizację teletechniczną od skweru do ul. Kącik – wylicza Katarzyna Parysek, zastępca dyrektora Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta UMP. – Położono także fundamenty pawilonów gospodarczych oraz odtworzono nawierzchnię i ułożono nową na odcinku ul. Głogowskiej, po przebudowie i wpięciu sieci wodociągowej. Zgodnie z harmonogramem oddanie do użytku nowego Rynku Łazarskiego i jego okolic planujemy na jesień przyszłego roku. Robimy wszystko, by terminowo zakończyć to zadanie.

Do tej pory rynek Łazarski pełnił głównie funkcję handlową. Po przebudowie stanie się przestrzenią wielofunkcyjną, wychodzącą naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców. W miejscu obecnego rynku powstanie nowoczesne zadaszone targowisko na planie koła z dogodnym dojazdem i miejscem dla dostaw. Poprawiona zostanie też jakość infrastruktury technicznej. Nowe chodniki będą szersze, a przestrzeń umożliwi organizację wydarzeń plenerowych. Pojawi się także zielony skwer i teren na kawiarniane ogródki, fontanna oraz miejsce zabaw dla dzieci. Północna część skweru im. Kazimierza Nowaka stanie się deptakiem (z możliwością dojazdu dla mieszkańców).

Cały teren wokół rynku stanie się strefą zamieszkania z wyniesionymi skrzyżowaniami. Projektowana zieleń będzie mieć naturalny charakter. Nasadzonych zostanie ponad 50 nowych drzew oraz zieleń niska: kwitnące byliny, trawy ozdobne i rośliny cebulowe.

BKPiRM, el

Podziel się:

Ostatnio dodane: