wizualizacja Starego Rynku po przebudowie fot. PIM

Poznań: Ruszył przetarg na remont płyty Starego Rynku

Odwach ocieniony drzewami z klombami kwiatów przed wejściem, drzewa przy Wadze Miejskiej i zadaszona ulica Quadro. Tak będzie wyglądał Stary Rynek po przebudowie. Właśnie ruszył przetarg na jej wykonanie.

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie wszczęła procedurę przetargową, która wyłoni projektanta i wykonawcę rewaloryzacji płyty Starego Rynku oraz przekształcenia ulicy Jana Baptysty Quadro w pasaż kultury. W ciągu pięciu najbliższych dni w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pojawi się ogłoszenie przetargowe.

– Ta inwestycja pozwoli przywrócić wizytówce Poznania dawny blask – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. – Przygotowaliśmy ją solidnie, by prace trwały możliwie najkrócej. Stary Rynek to nasze dziedzictwo i musimy o nie dbać. Ale naszym celem jest też poprawa komfortu poruszania się w obrębie tej historycznej przestrzeni. Ta inwestycja, której zapewniliśmy współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, pozwoli poznaniakom oraz odwiedzającym miasto turystom korzystać z płyty Starego Rynku bez przeszkód przez wiele lat.

Aby tak się stało, Poznańskie Inwestycje Miejskie porozumiały się z firmami zewnętrznymi, zarządzającymi instalacjami podziemnymi, w sprawie wykorzystania przez nie przebudowy starorynkowej płyty na realizację ich planów inwestycyjnych w tym rejonie. Zaktualizowany w technologii BIM (ang. Building Information Modeling) program funkcjonalno-użytkowy dla Starego Rynku objął również planowane przez nie inwestycje, umożliwiając ciągły i natychmiastowy dostęp do informacji o projekcie, jego kosztach i harmonogramach.

– Przetarg, którego publikacja nastąpi za kilka dni w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły nie tylko w imieniu miasta, lecz również spółek Aquanet, Polska Spółka Gazownictwa, Enea Oświetlenie, Veolia Energia Poznań i Orange Polska – zwraca uwagę Marcin Gołek, wiceprezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie. – Dzięki takiej koordynacji wszystkie prace zaplanowane na Starym Rynku zostaną wykonane w jednym terminie.

Wybrany w postępowaniu przetargowym wykonawca zaprojektuje i w ciągu maksymalnie 270 dni od podpisania umowy uzyska wykonalne pozwolenie na budowę, a roboty budowlano-montażowe zakończą się najpóźniej 730 dni po podpisaniu umowy.

W efekcie robót powstanie nowa konstrukcja i nawierzchnia Starego Rynku, ulic przyległych, ciągów pieszych i chodników. Teren objęty rewaloryzacją pokryją kamienna kostka i płyty kamienne. Wykorzystany zostanie również zabytkowy materiał: kostka, krawężniki i granitowe płyty chodnikowe. Poruszanie się po nowej nawierzchni ułatwi obniżenie chodników w stosunku do płyty Starego Rynku i przebudowywanych fragmentów ulic do 2 cm.

Pod rewaloryzowaną nawierzchnią powstanie kanalizacja deszczowa z podziemnymi zbiornikami retencyjnymi, zmodernizowane bądź przebudowane zostaną sieci wodno-kanalizacyjna, ciepłownicza, energetyczna, telekomunikacyjna i gazowa.

Na Starym Rynku pojawią się trzy wyspy zieleni – klomby z drzewami i siedziskami, wertykalny ogród na zachodniej ścianie Galerii Arsenał, a także nowe ławki i siedziska na starorynkowej płycie oraz w Pasażu Kultury, który powstanie na ul. Jana Baptysty Quadro. Będzie to miejsce do organizowania wydarzeń kulturalnych z mobilną sceną i czasowym, składanym zadaszeniem.

Odnowa nawierzchni Starego Rynku zostanie również wykorzystana do wykonania nowej izolacji ścian fundamentowych budynku Wagi Miejskiej.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków unijnych, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+. Dofinansowanie sięga niemal 30 mln zł.

Podmioty zainteresowane udziałem w postępowaniu przetargowym swoje oferty będą mogły składać do 26 stycznia.

PIM

0 0 votes
Oceń artykuł
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze