Poznań: Ruszył kolejny przetarg na rewaloryzację płyty Starego Rynku

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie rozpoczęła przygotowania do kolejnego przetargu na przebudowę i rewaloryzację płyty Starego Rynku. Czy tym razem się uda znaleźć zainteresowanych?

– Włożyliśmy już bardzo dużo wysiłku w to przedsięwzięcie i będziemy walczyć do końca o to, by ambitny plan, jakim niewątpliwie jest przywrócenie blasku wizytówce Poznania, mógł zostać zrealizowany – mówi prezydent Jacek Jaśkowiak. – Stąd kolejne postępowanie przetargowe. Nie byłoby ono możliwe bez dobrej współpracy z zarządcami podziemnej infrastruktury, za którą dziękuję. Liczymy, że tym razem uda się wyłonić wykonawcę tej ważnej dla miasta inwestycji.

Na pierwszy przetarg, ogłoszony przez Poznańskie Inwestycje Miejskie w grudniu 2020 roku, nie wpłynęła ani jedna oferta. Warto dodać, że przetarg został ogłoszony nie tylko w imieniu miasta, lecz – dla skoordynowania w jednym terminie wszystkich zaplanowanych inwestycji – również gestorów sieci podziemnych (spółek Aquanet, Polska Spółka Gazownictwa, Enea Oświetlenie, Veolia Energia Poznań i Orange Polska).

Wówczas miasto zdecydowało się wyłonić wykonawcę w drodze negocjacji bez ogłoszenia, jednak jedyna oferta, która napłynęła, znacznie przekraczała zakładany wcześniej budżet. A ponieważ nie wszyscy współzamawiający zgodzili się na zwiększenie kosztów, to postępowanie także trzeba było unieważnić.

– Przed ogłoszeniem powtórnego przetargu do specyfikacji warunków zamówienia i projektu umowy z wybranym wykonawcą wprowadziliśmy zmiany, które – mamy nadzieję – wpłyną na liczbę złożonych ofert oraz ich cenę, a w efekcie pozwolą skutecznie rozstrzygnąć postępowanie – mówi Marcin Gołek, wiceprezes zarządu spółki PIM. – Wśród najważniejszych jest wydłużenie czasu na projektowanie o 30 dni, przesunięcie terminu końcowego do 31 sierpnia 2023 roku, wprowadzenie terminu udostępnienia chodników przed kamienicami wokół płyty Starego Rynku wiosną 2023 roku, zmiana cyklu płatności z kwartalnego na dwumiesięczny, a także dodanie możliwości wykonania robót budowlanych dla sieci gazowej bezpośrednio przez Polską Spółkę Gazownictwa lub podmiot trzeci, któremu ta spółka zleci te prace.

Zainteresowane udziałem w postępowaniu przetargowym podmioty swoje oferty mogą składać do 20 maja. Jeśli uda się wyłonić wykonawcę i podpisać z nim w czerwcu umowę, to zasadnicze roboty będą mogły zacząć się wiosną 2022 roku, a już jesienią tego roku ruszyłyby prace wyprzedzające (m.in. badania archeologiczne w miejscach przewidzianych pod budowę sieci i innych obiektów, np. takich jak podziemna stacja transformatorowa i podziemna toaleta). W tym roku także mogłyby się rozpocząć prace przy izolacji fundamentów budynku Wagi Miejskiej oraz posadowieniu zbiorników retencyjnych.

Ogłoszenie przetargowe zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

PIM

Podziel się: