Kolejowa po przebudowie, wizualizacja fot. ZDM

Po wielu latach czekania nareszcie 25 października rozpocznie się przebudowa ul. Kolejowej na Łazarzu. Ulica i chodniki zyskają nową nawierzchnię i zieleń, ale zanim to nastąpi – będą utrudnienia w ruchu z powodu remontu.

– Dla mieszkańców Łazarza, szczególnie jego dolnej części, to bardzo dobra informacja – mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. – Z ul. Kolejowej zniknie wkrótce kostka brukowa, powodująca hałas od kół pojazdów, a chodniki zamienią się w równe trakty. Tym jednak, co naprawdę zmieni ulicę Kolejową, jest zieleń. Oprócz ponad 50 nowych drzew przybędzie tam ponad 5 tysięcy krzewów oraz zieleń niska, której tam teraz brakowało.

Co obejmie przebudowa?

Przebudowany zostanie około kilometrowy odcinek głównej ulicy Dolnego Łazarza, będący w bardzo złym stanie technicznym. Wyremontowane zostaną także chodniki.

– Przebudowa ul. Kolejowej na odcinku od ul. Klaudyny Potockiej do ul. Gąsiorowskich to wyczekiwana inwestycja – mówi Tomasz Płóciniczak, wiceprezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie. – Podpisaliśmy umowę z wyłonionym w postępowaniu przetargowym wykonawcą, który przygotowuje się do przejęcia placu budowy. Przewidywany termin zakończenia prac to III kwartał 2023 roku. W trakcie robót obowiązywać będzie czasowa organizacja ruchu.

Wykonawca będzie miał dużo pracy: musi rozebrać istniejące nawierzchnie i wykonać nowe, wykorzystując płyty, kostki i kamienne krawężniki z demontażu. Nawierzchnia jezdni zostanie pokryta nowym asfaltem, wszystkie skrzyżowania zostaną wyniesione, a miejsca parkingowe pokryje kamienna kostka. Ulica zyska też kanalizację deszczową, kanały technologiczne, przebudowaną sieć telekomunikacyjną i nowe oświetlenie. W tym samym czasie zostanie także przebudowana sieć gazowa – prace zostały tu skoordynowane.

Będą nowe drzewa i krzewy

Przybędzie też zieleni – na jej brak zwracali szczególnie uwagę mieszkańcy podczas konsultacji społecznych w 2019 roku. Chcieli zachowania wszystkich starych drzew i posadzenia nowych, co uwzględnił ZDM przygotowując inwestycję.
– Kluczowe było dla nas zachowanie istniejących drzew – wyjaśnia Piotr Libicki, zastępca dyrektora ZDM ds. przestrzeni publicznej. – Wykonana została dokładna inwentaryzacja zieleni wraz z zaznaczeniem nabiegów korzeniowych. To właśnie z tego powodu szerokość jezdni została zmniejszona do 5,5 metra, aby ochronić rosnące robinie akacjowe i ich system korzeniowy. Pierwotna koncepcja zakładała nasadzenie 45 drzew. Po wnikliwej analizie projektanci wskazali miejsca na kolejne. Ostatecznie będzie ich posadzonych 53 na całej długości ulicy.

Trzy drzewa trzeba będzie jednak usunąć, bo są w złej kondycji, a kolejne trzy, ponieważ mimo zawężenia jezdni wciąż kolidują z infrastrukturą. Niepewny jest los kolejnych trzech drzew z tego samego powodu – ale w ich przypadku ostateczna decyzja zapadnie na placu budowy. Jak zapewnia ZDM, projektanci dołożyli wszelkich starań, by wycinanych roślin było jak najmniej.

Warto dodać, że 28 starych drzew po przebudowie będzie miało zdecydowanie lepsze warunki do życia. Niewielkie misy, w których rosną, zostaną zastąpione szerokimi pasami zieleni, a powierzchnia biologicznie czynna zostanie zwiększona o ponad 2500 m kw. Dodatkowo ulicę ozdobi ponad 5 tysięcy krzewów i zieleń niska, czego aktualnie tam nie ma. Pojawią się też słupki, żeby ochronić zieleń przed zniszczeniem.

Zmiany w organizacji ruchu

W czasie inwestycji, która ma się zakończyć w trzecim kwartale 2023 roku, będzie obowiązywała czasowa organizacja ruchu. Już 20 października na wlotach w ul. Kolejową zamontowane zostaną tablice informujące o nadchodzących zmianach, będą także wprowadzone ograniczenia dotyczące miejsc postojowych.

Natomiast od 25 października cała ulica Kolejowa będzie jednokierunkowa w stronę ul. Głogowskiej, co znaczy, że wjazd od ul. Gąsiorowskich nie będzie już możliwy. Objazd ul. Kolejowej będzie sugerowany ulicami Hetmańską i Głogowską. Na ulicy obowiązywać będzie strefa zamieszkania, będą zachowane dojazdy do posesji i ciągi dla pieszych. Zachowane zostaną także miejsca parkingowe wzdłuż ulicy – będą one wyłączane etapowo w czasie remontu.

Podziel się: