Poznań: Rusza nabór projektów do PBO 2022

„Czekamy na pomysły mieszkańców!” – deklarują władze Poznania. Tak jak w poprzednich latach można zgłaszać pomysły o charakterze rejonowym albo ogólnomiejskim, jest też Zielony Budżet. Pomysły można zgłaszać do 31 maja, a do wydania są 22 mln zł.

– Poznański Budżet Obywatelski to narzędzie, dzięki któremu możemy realizować projekty najbliższe mieszkańcom – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. – Dzięki PBO poznanianki i poznaniacy mają realny wpływ na rozwój naszego miasta. O tym, że jest to dobra droga, świadczy duża liczba zgłaszanych projektów oraz wysoka frekwencja podczas głosowania. Mam nadzieję, że w tym roku będzie podobnie i znów będziemy mogli wspólnie zrealizować wiele ciekawych i wartościowych projektów.

Każdy poznaniak, tak jak w poprzednich edycjach, może zgłosić maksymalnie 3 projekty wypełniając formularz zgłoszeniowy i dołączając listę poparcia z podpisami minimum 10 mieszkańców. Można to zrobić drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu PBO, osobiście – w biurze podawczym Urzędu Miasta Poznania przy placu Kolegiackim lub wysłać pocztą/kurierem na adres Gabinetu Prezydenta (pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań).

– Poznański Budżet Obywatelski pozwala nam wsłuchiwać się w głos mieszkańców oraz realizować przedsięwzięcia ważne zarówno z punktu widzenia lokalnych społeczności, jak i całego miasta – mówi Patryk Pawełczak, dyrektor Gabinetu Prezydenta UMP. – Zachęcamy poznaniaków do zgłaszania swoich pomysłów. Razem możemy zmieniać nasze miasto na lepsze.

Liczba rejonów PBO pozostanie bez zmian – nadal będzie ich 13. Maksymalna wartość projektu ogólnomiejskiego to 2 mln zł, rejonowego – 600 tys. zł. Zgłoszone projekty będą weryfikowane przez miejskich urzędników w kilku etapach, a na te pomysły, które zostaną ocenione pozytywnie, będzie można zagłosować.

Tak jak w roku poprzednim można będzie zgłaszać projekty w ramach Zielonego Budżetu. Celem tej inicjatywy jest stworzenie atrakcyjnych dla mieszkańców terenów zielonych (parków, zieleńców, skwerów, ogrodów deszczowych, pasaży bioretencyjnych, łąk kwietnych, rabat kwietnikowych lub bylinowych, alei drzew, parków jednego drzewa czy innych niekonwencjonalnych rozwiązań wzbogacających ekosystem).

O tym, czy projekt będzie wliczony do Zielonego Budżetu, decyduje wnioskodawca. Można zgłosić projekt rejonowy poświęcony zieleni, który nie będzie się wliczał do tej puli. Warunkiem zakwalifikowania pomysłu do Zielonego Budżetu jest, aby co najmniej 90 proc. inwestycji dotyczyło zieleni.

17 maja zorganizowany zostanie zdalny Maraton Pisania Wniosków, podczas którego wszyscy zainteresowani mieszkańcy będą mogli spotkać się z urzędnikami opiniującymi ich wnioski. Organizowane będą również warsztaty online z pisania wniosków dedykowane poznańskim seniorom. Uczniowie z kolei mogą wziąć udział w konkursie fotograficznym albo Szkolnym Budżecie Obywatelskim.

Harmonogram PBO 2022

4 maja – 31 maja – zbieranie wniosków
4 maja – 20 sierpnia – weryfikacja wstępna Gabinetu Prezydenta oraz opiniowanie wniosków przez wydziały merytoryczne i Miejskiego Konserwatora Zabytków
4 maja – 25 czerwca – opiniowanie wniosków przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami
23 sierpnia – 27 sierpnia – weryfikacja opinii wydziałów merytorycznych przez Gabinet Prezydenta
30 sierpnia -24 września – opiniowanie projektów przez rady osiedli
30 sierpnia – 10 września – składanie odwołań
30 sierpnia – 24 września – spotkania odwoławcze
27 września – 30 września – zatwierdzenie ostatecznej listy projektów,
30 września – losowanie numerów na liście do głosowania
1 października – 22 października (do godz. 12:00) – głosowanie
do 5 listopada – ogłoszenie wyników

Poradnik na temat tego, jak zgłosić projekt, znajduje się na stronie PBO 2022. W razie pytań można dzwonić na POZnan*KONTAKT – tel. 61 646 3344, a także na numery: 61 878 5936, 61 878 5977 lub 61 878 5785, a także wysłać e-mail na adres: pbo@um.poznan.pl.

Każdy poznaniak będzie mógł zagłosować raz – we własnym imieniu i w jednym głosowaniu. Jeden mieszkaniec będzie miał do dyspozycji 4 głosy – 2 na projekty rejonowe i 2 na ogólnomiejskie – w tym jeden na Zielony Budżet. Do realizacji trafią te pomysły, które uzyskają największą liczbę głosów, a ich wartość sumaryczna mieści się w danej puli budżetu obywatelskiego. Głosowanie, tak jak dotychczas, będzie odbywać się drogą elektroniczną.

UMP

Podziel się: