W związku z budową komunalnego osiedla budynków mieszkalnych przy ul. Opolskiej, wprowadzane będą etapowe zmiany w organizacji ruchu​. Jak informuje Miejski Inżynier Ruchu, potrwają do 31 grudnia 2021 r.

Zmiany dotyczą odcinka ul. Opolskiej od ul. Sempołowskiej do ul. Będzińskiej, a także miejscowo ul. Okrzei i ul. Sempołowskiej.

W pierwszych etapach prac, do końca czerwca, w związku z budową kanalizacji wraz z przyłączami, wprowadzane będą miejscowe zawężenia jezdni na odcinku od ul. Sempołowskiej do ul. Będzińskiej przy utrzymaniu ruchu dwukierunkowego, a następnie wprowadzony zostanie ruch wahadłowy na krótkim odcinku ul. Opolskiej w rejonie ul. Będzińskiej. W rejonie prac obowiązywać będzie zakaz wyprzedzania i ograniczenie prędkości do 30 km/h.

ZDM