Poznań: Rozpoczynają się matury. Jakich zasad muszą przestrzegać maturzyści?

8 czerwca w szkołach rozpoczną się matury – z powodu pandemii ich termin opóźnił się o około miesiąc. W tym roku wszystkich – zarówno zdających, jak i nadzorujących ich pracę nauczycieli obowiązują restrykcje sanitarne. O czym należy pamiętać?

Na tegorocznych maturzystów czekało sporo zmian. Z powodu pandemii odwołane zostały egzaminy ustne. Absolwenci liceów i techników sprawdzą swoją wiedzę wyłącznie w sposób pisemny (wyjątkiem są osoby, które potrzebują wyników matur ustnych w postępowaniu rekrutacyjnym na zagraniczne uczelnie wyższe).

Egzaminy maturalne rozpoczną się 8 czerwca i potrwają do 26 czerwca. Pierwszego dnia, w poniedziałek maturzyści sprawdzą swoją wiedzę z języka polskiego, we wtorek napiszą test z matematyki, a w środę – z języka angielskiego (to język obcy, który co roku wybiera najwięcej osób). W kolejnych dniach przeprowadzone zostaną egzaminy z pozostałych przedmiotów.

Termin dodatkowy egzaminów zaplanowano na 8 – 14 lipca. Wyniki matur mają być znane 11 sierpnia. Osoby, którym powinęła się noga będą mogły przystąpić do poprawki – egzamin odbędzie się 8 września, a jego wyniki ogłoszone zostaną do 30 września.

Zasady, jakich należy przestrzegać:

Dyrektorzy poznańskich szkół średnich dołożyli wszelkich starań, by przeprowadzić matury możliwie jak najbardziej bezpiecznie. Placówki wyposażono w środki do dezynfekcji – w tym dozowniki, z których może skorzystać każdy uczeń. W liceach i technikach, w których odbywają się egzaminy, zadbano o odpowiednie rozstawienie ławek (pomiędzy zdającymi musi być zachowany 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku). Pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni. Jest jednak wiele zasad, o których pamiętać muszą maturzyści oraz nauczyciele nadzorujące egzamin.

Podczas egzaminu w szkole powinny przebywać wyłącznie osoby zdające i zaangażowane w przeprowadzenie egzaminu, a także pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości. Rodzic lub opiekun może wejść z dzieckiem na teren szkoły w wyjątkowej sytuacji, gdy zdający wymaga pomocy, np. w poruszaniu się.

Do egzaminu może przystąpić wyłącznie osoba zdrowa (bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną). Na teren szkoły nie powinno wnosić się zbędnych rzeczy (m.in. książek, telefonów komórkowych, maskotek). Te, które są potrzebne powinny zostać pozostawione w przeznaczonym do tego miejscu (szkoła powinna je wyznaczyć).

Każdy zdający musi zaopatrzyć się we własne przybory piśmiennicze (długopis, linijkę, kalkulator, słownik itp.). Szkoła nie zapewnia wody pitnej ani wyżywienia. Na egzamin należy przynieść własny prowiant. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający muszą zachować odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m).

Na teren budynku mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (w maseczce lub przyłbicy). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły. Maturzysta może zdjąć je dopiero w sali egzaminacyjnych, już po zajęciu miejsca. To samo dotyczy zespołu nadzorującego.

Możliwe, że zdający zostaną poproszeni o wchodzenie do szkoły różnymi wejściami i o różnych godzinach (w 15-20 minutowych odstępach czasowych).
Członkowie zespołu nadzorującego powinni do niezbędnego minimum ograniczyć poruszanie się po sali egzaminacyjnej.

Więcej o obowiązujących podczas egzaminu można przeczytać na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

UMP, el

Podziel się: