deratyzacja fot. UMP

Poznań: Rozpoczyna się obowiązkowa deratyzacja!

Cykliczna akcja ma na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu chorób zakaźnych, przenoszonych przez gryzonie. Właściciele i zarządcy nieruchomości mają obowiązek wyłożyć specjalistyczne preparaty do zwalczania gryzoni.

Akcja w tym roku zaczyna się 2 maja i miejscy urzędnicy proszą, aby w tym roku przeprowadzić akcję deratyzacyjną wyjątkowo sumiennie. Obecna sytuacja epidemiologiczna, której skutkiem jest m.in. zmniejszony ruch, spowodowała, że gryzonie wychodzą z ukrycia. Można spotkać je już także w ogólnodostępnych miejskich przestrzeniach.

Zgodnie z “Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania” deratyzację na terenie swoich posesji mają obowiązek przeprowadzić właściciele i współwłaściciele nieruchomości, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne oraz osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu.

Deratyzacja obejmuje szereg działań. Zalecane jest uszczelnienie i naprawa uszkodzeń, które gryzonie mogą wykorzystać do przedostania się do pomieszczeń, w tym np. otwory w drzwiach i podłogach. Istotne jest usunięcie z nieruchomości wszelkich odpadów żywnościowych. Jednak najważniejsze jest prawidłowe wyłożenie atestowanych trutek na gryzonie, najlepiej w pobliżu gniazd lub miejscach żerowania gryzoni.

W miejscach wyłożenia preparatów deratyzacyjnych należy umieścić napisy ostrzegawcze o treści: “Uwaga! Wyłożono trutkę przeciw gryzoniom. Niebezpieczeństwo zatrucia ludzi i zwierząt.”

Do zwalczania szczurów i myszy należy używać trutek ogólnodostępnych, zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia lub posiadających atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu higieny w Warszawie. Wykaz zalecanych sklepów i firm świadczących usługi deratyzacyjne znajduje się w załączniku.

Akcja rozpoczyna się 2 maja. Preparaty do zwalczania gryzoni powinny być wyłożone przez dwa tygodnie, do 15 maja. W tym czasie zaleca się kontrolowanie i uzupełnianie trutki. Po upłynięciu wymaganych 14 dni należy pamiętać o usunięciu resztek preparatu i uporządkowaniu miejsc, w których przeprowadzono deratyzację.

UMP, el

0 0 votes
Oceń artykuł
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze