Poznań: Rozpoczyna się deratyzacja

szczury fot. S. Steinberger pixabay
1 kwietnia w mieście rozpoczyna się obowiązkowa deratyzacja, która potrwa do końca miesiąca. Właściciele i zarządcy nieruchomości maja obowiązek wyłożenia specjalistycznych preparatów do zwalczania myszy i szczurów.

Deratyzacja ma zapobiegać roznoszeniu chorób zakaźnych przez myszy i szczury. Jest obowiązkowa tam, gdzie występuje zabudowa wielolokalowa z piwnicami, komórkami lokatorskimi i miejscami gromadzenia odpadów komunalnych.

Jak czytamy w zarządzeniu władz miasta, „objęte nią są także lokale gastronomiczne, obiekty handlowe branży spożywczej, targowiska i giełdy rolno-spożywcze, magazyny żywności, gospodarstwa rolne i hodowlane, zakłady przetwórstwa żywności, szpitale, hotele, internaty, domy akademickie i bursy; budynki placówek oświatowych, żłobków i domów pomocy społecznej; obiekty, w których prowadzone jest zbiorowe żywienie oraz działalność w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów, a także schronisko dla zwierząt i ogród zoologiczny”.

Deratyzacja to nie tylko wykładanie trutki w pobliżu gniazd szkodników lub miejsc ich żerowania. To także uszczelnianie ogrodzeń, okien, drzwi i ścian, naprawa ich, by uniemożliwić gryzoniom dostanie się do pomieszczeń, jak również odpowiednia gospodarka odpadami, by resztki żywności były odpowiednio magazynowane i nie zalegały zbyt długo w śmietnikach.

Ważne jest także, by przy miejscach wyłożenia trutki umieścić napisy ostrzegawcze i używać preparatów zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia lub posiadających atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. Po zakończeniu akcji resztki trutki należy usunąć i uporządkować miejsce, w którym się znajdowała.

Do tej pory powszechna obowiązkowa deratyzacja w Poznaniu odbywała się raz w roku. Teraz, ponieważ problem gryzoni staje się coraz bardziej dotkliwy, władze miasta, idąc za przykładem innych samorządów, postanowiło zwiększyć częstotliwość akcji do dwóch w roku: wiosną i jesienią. jej wykonywanie będzie kontrolować Straż Miejska Miasta Poznania oraz inspektorzy Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego.

Dodatkowo właściciele i zarządcy posesji mają obowiązek przeprowadzania deratyzacji na bieżąco, jeśli na terenie posesji pojawią się gryzonie.

Szczegółowych informacji odnośnie deratyzacji udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania – pod numerami telefonu: 61 878 1500, 61 878 5559.

UMP