Poznań rozdał stypendia artystom, sportowcom oraz naukowcom

Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania, wręczył stypendia artystom, sportowcom oraz naukowcom wyróżniającym się talentem i ciężką pracą.

– Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratuluję – mówił Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania. – Jesteście dla Poznania powodem do dumy. Żeby osiągnąć sukces potrzebny jest talent, szczęście, praca i odpowiednie warunki. Mogę obiecać w imieniu władz miasta poznania, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by tych ostatnich Wam nie zabrakło.

Stypendia Sportowe Miasta Poznania przyznawane są od 1999 roku młodym, obiecującym zawodnikom. Wyboru dokonuje 9-osobowa kapituła złożona z przedstawicieli środowiska sportowego.

– Rola kapituły jest bardzo trudna, a decyzje są wynikiem niełatwych dyskusji – mówił dr Wojciech Chomicz – przewodniczący kapituły sportowej. – Wszyscy zgadzamy się, że na sukces składają się talent, szczęście i praca. Jesteśmy przekonani, że talent i szczęście macie. Życzymy Wam więc ustawicznej pracy nad sobą.

W tym roku laureaci dostaną po 5,4 tys. zł stypendium.

Stypendystów w dziedzinie nauki wybrała Kapituła Nagrody Naukowej Miasta Poznania pod przewodnictwem prof. dr. hab. Stanisława Lorenca. Wyłoniła dwanaście młodych osób, które nie ukończyły 30 roku życia, a pochwalić się mogą imponującym dorobkiem naukowym. Laureaci otrzymają po 5 tys. zł stypendium dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego.

– Pamiętajcie o wielkiej roli sprawczej, jaką mają w nauce mają młodzi badacze – podkreślał prof. Antoni Szczuciński, przedstawiciel kapituły naukowej. – Maria Skłodowska-Curie miała 31 lat, gdy odkryła lat i polon. Albert Einstein, gdy formułował szczególną teorię względności miał 26 lat, tyle samo miał Werner Heisenberg, gdy ogłosił zasadę nieoznaczoności. Niels Bohr miał 28 lat, gdy pisał swój artykuł o modelu atomu. Nauki ścisłe są polem, na którym młodzi osiągają najwięcej.

O stypendiach artystycznych zdecydowała kapituła nagrody pod przewodnictwem prof. Romana Kubickiego. Wyróżniono siedmioro artystów, reprezentujących różne dziedziny sztuki. Stypendyści dostaną po 8,5 tys. zł.

– Gratuluję wszystkim laureatom – mówiła Ewa Piasecka-Obrębowska, przedstawicielka kapituły artystycznej. – macie pasje i to szczęście, że możecie je realizować. Życzę Wam, by czekały was kolejne nagrody, sukcesy i pozytywne recenzje waszej pracy.

Autor: UMP

Podziel się:

Ostatnio dodane: