Poznań: Rozbiórka rudery przy Krańcowej. Dzięki straży miejskiej

opuszczony budynek, Krańcowa fot. SMMP
Walące się ściany i strop grożący zerwaniem. Tak wyglądały zabudowania na jednej z posesji przy ulicy Krańcowej. Wyglądały – bo po interwencji straży miejskiej zostały wyburzone.

Opuszczone zabudowania znajdowały się w pobliżu ogrzewalni dla bezdomnych. Brak nadzoru ze strony właściciela gruntu spowodował, że obiektem zainteresowały się osoby zbierające złom i bezdomni. Ze ścian wyrywano części metalowe, a drewniane elementy konstrukcji palono w ogniskach. Zły stan techniczny budynków stanowił zagrożenie dla przebywających tam osób.

Tragiczny stan budynków i zagrożenie zauważył strażnik rejonowy Referatu Nowe Miasto. Wykonał dokumentację fotograficzną, którą wraz z opisem zastanej sytuacji przekazał właścicielowi – oraz Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego.

Reakcja, tak PINB, jak i właściciela obiektu była natychmiastowa. PINB zobowiązał właściciela do rozebrania budynków, a ten niezwłocznie przystąpił do pracy.

SMMP

Podziel się:

Ostatnio dodane: