Poznań: Remont chodnika na Karmelickiej

Karmelicka fot. ZDM
10 sierpnia rozpoczyna się remont chodnika po wschodniej stronie ulicy Karmelickiej. Projekt przewiduje również nasadzenia zieleni i zmiany w sposobie parkowania.

Ulica Karmelicka znajduje się w centrum miasta w bezpośrednim sąsiedztwie dawnego zespołu klasztornego OO. Karmelitów z kościołem Bożego Ciała, VI Liceum Ogólnokształcącego oraz skweru im. Kuklińskiego.

Remont chodnika polega na rozbiórce istniejącej nawierzchni i ułożeniu nowej wraz z odtworzeniem zielenie przyulicznej. Płytki oraz kostka mozaikowa zostaną rozebranie ręcznie i odwiezione do magazynu ZDM. W ich miejscu zostaną ułożone w romb szare płytki 20×20, które będą stanowić główną część (środek) chodnika. Po ich bokach zostaną ułożone płytki typu „infuła”, a następnie kostka kwadratowa 10×10 typu „plaza nowa” o ciemniejszej barwie. Prace drogowe obejmą obszar od ulicy Królowej Jadwigi do narożnika skrzyżowania ulicy Karmelickiej z ulicą Krakowską wraz z obrębem skrzyżowania.

Przestrzeń między głównym chodnikiem a krawężnikiem zostanie odbrukowana. Szeroki pas przy jezdni zostanie przeznaczony na zieleń. Jesienią zostaną tu zasadzone dwa platany wschodnie, a także kwitnące krzewy i byliny.

Odtworzenie zieleni przyulicznej wiąże się z koniecznością zmiany sposobu parkowania. Parkowanie będzie odbywać się równolegle do chodnika na jezdni.

Nowy sposób zagospodarowania uzyskał pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytków, a zmiana organizacji ruchu została zatwierdzona przez Miejskiego Inżyniera Ruchu.

Koszt prac brukarskich wynosi ponad 110 tys. złotych. Środki pochodzą z wpływów ze Strefy Płatnego Parkowania.

Jednocześnie ZDM i wykonawca prac brukarskich zwracają się z prośbą o usunięcie pojazdów z chodnika, tak aby w poniedziałek (10 sierpnia) od wczesnych godzin porannych można było przystąpić do rozpoczęcia prac remontowych.

ZDM, el

Podziel się:

Ostatnio dodane: