Poznań: Rekrutacja do przedszkoli rusza 16 marca

przedszkole fot. pixabay
Uwaga, rodzice obecnych lub przyszłych przedszkolaków! Rekrutacja rusza 16 marca, jednak do 15 marca rodzice maluchów chodzących już do danego przedszkola muszą złożyć wniosek potwierdzający uczęszczanie dziecka do placówki także w przyszłym roku.

Jak informują władze miasta, w przyszłym roku szkolnym 2021/2022 na dzieci czekać będzie aż 17 500 miejsc, w tym 14 050 w przedszkolach miejskich, 2250 w placówkach publicznych prowadzonych przez inny organ niż miasto, a 1200 – w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

W porównaniu do roku ubiegłego przybyło 100 miejsc – to dzięki rozbudowie Przedszkola nr 121 przy ul. Biskupińskiej oraz zwiększeniu liczby miejsc w przedszkolach publicznych prowadzonych przez inne organy.

Rodzice i opiekunowie dzieci, które już uczęszczają do danego przedszkola, do 15 marca muszą potwierdzić, czy dziecko będzie w kolejnym roku uczęszczać do tej samej placówki czy nie.

16 marca rozpocznie się rekrutacja dla nowych dzieci. Rodzice mogą wybrać 5 placówek, szeregując je na wniosku od tych najbardziej do najmniej preferowanych.

O przyjęciu dziecka do przedszkola decydują punkty, a pod uwagę brane są kryteria ustawowe i samorządowe. Te pierwsze mają jednakową wartość – 260 punktów. Otrzyma je dziecko, które: pochodzi z rodziny wielodzietnej, jest wychowywane przez samotnego rodzica, jest niepełnosprawne, ma niepełnosprawnych rodziców lub rodzeństwo lub wychowuje się w rodzinie zastępczej.

Dodatkowe punkty otrzymają dzieci rodziców, którzy: oboje pracują, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą (30 pkt.); mają już dzieci w danym przedszkolu (60 pkt.); oboje płacą podatki w Poznaniu (30 pkt.). Dodatkowe punkty przysługują także wtedy, gdy o przyjęcie do tej samej placówki ubiega się jednocześnie rodzeństwo (15 pkt.), a także jeśli dziecko ma wykonane obowiązkowe szczepienia (60 pkt.).

Kryterium to spełniają także dzieci, które z przyczyn medycznych nie podlegają Programowi Szczepień Ochronnych. Dodatkowe punkty dostaje się także za to, czy dane przedszkole jest pierwszego wyboru (50 pkt.), drugiego (30 pkt.), trzeciego (20 pkt.), czwartego (10 pkt.) czy piątego (1 pkt.).

Harmonogram

16-30 marca – rodzice lub opiekunowie muszą dostarczyć do przedszkola (pierwszego wyboru) wniosek o przyjęcie dziecka, wraz z potrzebnymi dokumentami

16 kwietnia – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Uwaga – nie jest to jednoznaczne z przyjęciem dziecka. Rodzic musi potwierdzić, że chce, aby uczęszczało ono do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane

16 – 21 kwietnia – rodzic lub opiekun dziecka potwierdza pisemnie wolę zapisu malucha do danego przedszkola. Brak pisemnego potwierdzenie jest jednoznaczne z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji

26 kwietnia – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Tego samego dnia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zostaną ogłoszone listy placówek dysponujących wolnymi miejscami.

Rodzice i opiekunowie dzieci, które nie dostały się do wybranego przedszkola mogą złożyć odwołanie. Mają na to 7 dni od ogłoszenia listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Procedura odwoławcza potrwa do 19 maja.

W przypadku, gdy dziecko nie zostanie zakwalifikowane i przyjęte do żadnej placówki, rodzic otrzyma dla niego imienne skierowanie do przedszkola, szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi lub przedszkola publicznego prowadzonego przez inny organ, które dysponuje wolnymi miejscami. Jeśli rodzic nie skorzysta z tego rozwiązania, może brać udział w rekrutacji uzupełniającej, która rozpocznie się 18 czerwca.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji oraz poznańskich przedszkoli można znaleźć na jej stronie internetowej.

UMP

Podziel się: