Poznań: Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych

4 marca rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych. Pierwszy nabór zakończy się w kwietniu. Potem odbędzie się rekrutacja uzupełniająca. O tym, czy dziecko dostanie się do wybranej placówki, zdecyduje liczba zdobytych punktów. Zobacz, za co można je otrzymać oraz o czym należy pamiętać.

W przyszłym roku szkolnym 2019/2020 na dzieci czekać będzie 17 250 miejsc – 14 000 w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań, 1962 – w przedszkolach publicznych prowadzonych przez inny organ oraz 1288 w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Przedszkola

Rodzice i opiekunowie dzieci, które uczęszczają już do danego przedszkola, muszą potwierdzić chęć kontynuowania edukacji w tej samej placówce. Czas na to mają od 25 lutego do 3 marca (deklarację można otrzymać w przedszkolu). Dzień później, czyli 4 marca rozpocznie się rekrutacja dla nowych dzieci.

Na wniosku o przyjęcie malucha do przedszkola, jego rodzice lub opiekunowie szeregują placówki – od tych najbardziej do najmniej preferowanych. W tym roku zwiększono możliwość wyboru przedszkoli – z 3 do 5.

O przyjęciu dziecka do przedszkola decydują punkty, zdobyte w procesie rekrutacji. Pod uwagę brane są kryteria ustawowe i samorządowe. Te pierwsze mają jednakową wartość – 260 punktów. Otrzyma je dziecko, które: pochodzi z rodziny wielodzietnej, jest wychowywane przez samotnego rodzica, jest niepełnosprawne, ma niepełnosprawnych rodziców lub rodzeństwo lub wychowuje się w rodzinie zastępczej.

Kryteria samorządowe mogą różnić się w zależności od miasta. Poznańscy radni podjęli decyzję, że w tym roku dodatkowe punkty otrzymają dzieci rodziców, którzy: oboje pracują, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą (30 pkt.); mają już dzieci w danym przedszkolu (50 pkt.); oboje płacą podatki w Poznaniu (30 pkt.). Dodatkowe punkty przysługują także, kiedy o przyjęcie do tej samej placówki ubiega się jednocześnie rodzeństwo (15 pkt.), a także gdy dziecko jest objęte nadzorem kuratora lub wsparciem asystenta rodziny (60 pkt.). Znaczenie ma również fakt, czy rodzic wskazał dane przedszkole jako pierwszej preferencji (50 pkt.), drugiej (30 pkt.), trzeciej (20 pkt.), czwartej (10 pkt.) czy piątej (1 pkt.).

Rodzice i opiekunowie dzieci, spełniający określone kryterium, zobowiązani są potwierdzić to, dostarczając stosowne dokumenty. Wszystkie, wraz z wnioskiem o przyjęciu dziecka, można będzie otrzymać w sekretariacie placówki lub pobrać je ze strony internetowej. Wnioski będą dostępne na stronie od dnia rozpoczęcia rekrutacji, tj. 4 marca.

Harmonogram:

 • 4-15 marca – w tym czasie rodzice i opiekunowie dziecka muszą dostarczyć do przedszkola (pierwszego wyboru) wniosek o przyjęcie dziecka, wraz z potrzebnymi dokumentami
 • 4 kwietnia (godz. 12) – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Uwaga – nie jest to jednoznaczne z przyjęciem dziecka. Rodzic musi potwierdzić, że chce, aby uczęszczało ono do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane
 • 4-9 kwietnia – rodzic lub opiekun dziecka potwierdza pisemnie wolę zapisu malucha do danego przedszkola. Brak pisemnego potwierdzenie jest jednoznaczne z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji
 • 11 kwietnia (godz. 12) – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Rodzice i opiekunowie dzieci, które nie dostały się do wybranego przedszkola mogą złożyć odwołanie. Mają na to 7 dni od ogłoszenia listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Rekrutacja uzupełniająca rozpocznie się na początku czerwca.

 • 5-11 czerwca – składanie wniosków o przyjęcie dziecka
 • 17 czerwca (godz. 12) – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 • 17-18 czerwca – potwierdzenie woli zapisu dziecka
 • 24 czerwca (godz. 12) – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
Szkoły podstawowe

W pierwszej kolejności do pierwszej klasy przyjmowane są dzieci z obwodu. One nie podlegają rekrutacji, podobnie jak maluchy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w danej szkole. Nie zwalnia to jednak rodziców z konieczności zapisu dziecka (muszą złożyć wniosek w sekretariacie szkoły).

Dzieci, których rodzice zapiszą je do szkoły poza miejscem zamieszkania, podlegać będą procesowi rekrutacji. W tym wypadku decydować będą kryteria naboru: zamieszkanie kandydata na terenie Poznania (65 pkt.); uczęszczanie wcześniej do oddziału przedszkolnego w danej szkole (50 pkt.); rodzeństwo kandydata uczy lub będzie uczyć się w tej samej placówce – 30 pkt; oboje rodziców lub opiekunów płaci podatki w Poznaniu – 80 pkt; wielodzietność rodziny kandydata – 10 pkt; wskazanie przez kandydata klasy integracyjnej – 5 pkt.

Tak samo, jak w przypadku rekrutacji do przedszkoli, rodzicom dzieci, którzy nie dostali się do wybranej placówki, przysługuje możliwość odwołania – w terminie 7 dni od ogłoszenia listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Harmonogram

 • 4-20 marca – składanie wniosków o przyjęcie dziecka
 • 11-15 marca – próby sprawnościowe dla kandydatów, ubiegających się o przyjęcie do klasy sportowej
 • 18 marca (godz. 12) – wyniki prób sprawnościowych
 • 27 marca (godz. 12) – ogłoszenie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 • 27 marca – 3 kwietnia – pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka
 • 5 kwietnia (godz. 12) – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Rekrutację uzupełniającą zaplanowano na 6-17 maja.

Dziecko można też zapisać do klasy 4 lub 7. Taka możliwość istnieje w szkołach podstawowych, które powstały w wyniku przekształcenia gimnazjum (SP nr 2, SP nr 67, SP nr 72, SP nr 47, SP nr 33, SP nr 91, SP nr 92). Wnioski o przyjęcia można będzie składać u dyrekcji danej szkoły, w terminie 1-9 kwietnia.

Wszystkie potrzebne dokumenty będzie można otrzymać w sekretariacie placówki lub pobrać je ze strony internetowej.

Wnioski będą dostępne na stronie od dnia rozpoczęcia rekrutacji, tj. 4 marca.

Autor: UMP

0 0 votes
Oceń artykuł
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze