Bartłomiej Ignaszewski

Wojewoda wygasił mandat Bartłomieja Ignaszewskiego z Nowoczesnej, radnego Poznania. Powodem była umowa zawarta przez radnego prowadzącego działalność gospodarczą ze spółką PIM, co wojewoda uznał za naruszenie ustawowego zakazu.

O wygaszeniu mandatu radnego poinformowała wczoraj telewizja WTK, powołując się na informację otrzymaną od Tomasza Stube, rzecznika prasowego wojewody, w której rzecznik informuje, że wojewoda wielkopolski Michał Zieliński wydał zarządzenie zastępcze stwierdzające wygaśniecie mandatu radnego miasta Poznania Bartłomieja Ignaszewskiego.

Powodem takiej decyzji wojewody jest przeprowadzone postępowanie wyjaśniające, które wykazało, że radny, prowadząc działalność gospodarczą zawarł 1 stycznia 2021 r. umowę ze spółką Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. Naruszył w ten sposób ustawowy zakaz łączenia mandatu radnego z prowadzeniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której uzyskał mandat.

Z tego powodu 24 sierpnia tego roku wojewoda wezwał Radę Miasta Poznania do podjęcia uchwały w sprawie wygaszenia mandatu radnego w terminie 30 dni. Gdyby rada takiej decyzji nie podjęła, wojewoda zapowiedział wydanie zarządzenia zastępczego. A ponieważ 30 dni upłynęło i rada nie zdecydowała się na wygaszenie mandatu radnego Ignaszewskiego – wojewoda wydał 4 października zarządzanie zastępcze wygaszające jego mandat.

Radny może się odwołać od decyzji wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

Źródło: WTK