Poznań: Radni Prawa i Sprawiedliwości chcą zmian w ordynacji wyborczej i sposobie finansowania

Wyniki wyborów do rad osiedlowych skłoniły radnych Prawa i Sprawiedliwości do wyjścia z wnioskiem o zmianę w ordynacji wyborczej oraz sposobie finansowania samych rad.

Wybory w obecnej formie są wyjątkowe. Wyborca może zakreślić na liście tylu kandydatów, ile jest miejsc w radzie miasta. Często prowadzi to do całkowitej dominacji jednego ugrupowania w radzie osiedla, które mając, przykładowo, 60% poparcia, może zgarnąć wszystkie miejsca w radzie osiedla. – Pamiętam jaki był zamysł powstania rad osiedlowych – powiedziała Lidia Dudziak, radna PiS. – Chodziło o to, żeby sąsiad głosował na sąsiada, a ludzie wiedzieli kogo wybierają. Po ostatnich wyborach, chyba nie tylko nam zapaliły się lampki ostrzegawcze. Te wybory nie powinny się stać wyborami politycznymi. Właśnie o to chodzi, żeby one takie nie były!

Radni wskazują, że zasady głosowania powinny być bardziej przejrzyste. Sugeruję też zmianę ordynacji wyborczej, żeby ugrupowania mające mniejszość mogły faktycznie być opozycją w radzie osiedla (przy obecnych zasadach może dojść do sytuacji, że 30% poparcie nie pozwoli na wprowadzenie żadnego radnego). Radni wskazują również na problem z funduszami dla rad osiedli. Obecnie pieniądze przekazywane dla radnych osiedlowych są rozbite na kilka pul, w czym, szczególnie nowi radni, się nie odnajdują. Zamiast tego politycy PiSu proponują wprowadzenie jednego funduszu, z którego radni osiedlowi mogliby korzystać. Radni proponują również wprowadzenie systemu “mieszanego”. Oznacza to, że część pieniędzy dla rad osiedla byłaby stała, a reszta zostałaby uzależniona od frekwencji w wyborach na poszczególnych osiedlach.

– Chcemy również, żeby władze Poznania przeanalizowały sytuację w innych miastach, ponieważ w wielu z nich forma funkcjonowania wyborów wydaje się być bardziej skuteczna – dodał Mateusz Rozmiarek, radny PiS. – Przygotowaliśmy już treść odpowiedniej interpelacji, a jej podsumowaniem jest sformułowanie, że “zgodnie z rozpoczynającą się nową kadencją rad osiedli na okres 2019-2023 zwracamy się z wnioskiem o dokonanie analizy zasadności utrzymania obecnego stanu otrzymywania środków z różnych źródeł pozostających do dyspozycji osiedli. Znacznie bardziej zrozumiałe będzie utworzenie jednej, większej, puli środków w ramach których osiedla będą planować swoje wydatki zgodnie z ustalonymi limitami. Jednocześnie wnioskujemy o rozważenie możliwości wprowadzenia systemu finansowego “mieszanego”, gdzie część środków dla osiedla będzie naliczana w sposób “sztywny”, a część – w formie dodatku – zależeć będzie od uzyskanej frekwencji w wyborach do rad osiedli.

 

0 0 votes
Oceń artykuł
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze