Poznań: Radni Koalicji Obywatelskiej apelują o odstąpienie od weta unijnego budżetu

„Weto rządu PIS to wstrzymanie dalszych prac nad trasą tramwajową na os. Kopernika, do stacji Poznań Wschód i Bramy Zachodniej” – piszą w oświadczeniu radni Koalicji Obywatelskiej.

Radni zaapelowali dziś do premiera o odstąpienie od weta budżetu, przedstawiając w oświadczeniu, jakie szkody przyniesie to samorządom:

„Reforma samorządowa, której trzydziestolecie obchodziliśmy w tym roku uważana jest za najbardziej udaną reformę w procesie polskiej transformacji ustrojowej. Szeroki strumień dynamicznych zmian,
które obserwowaliśmy w Polsce miał źródło właśnie w samorządzie. Po dekadach centralizacji samorządy mogły wziąć sprawy w swoje ręce podejmując często pionierskie zadania.

30 lat po wprowadzeniu reformy, o której jak mówił Marszałek Senatu RP prof. Andrzej Stelmachowski „Jeśli coś w zakresie pracy samorządowej nie uda się w Poznaniu – to gdzie indziej nie uda się na pewno”, wciąż jesteśmy w procesie tworzenia samorządu. W połowie drogi, od czasu wprowadzenia reformy samorządowej Polska została członkiem Unii Europejskiej.

Funkcjonowanie Unii opiera się na założeniach realizacji polityk, zarówno społecznej, jak i gospodarczej, które gwarantować będą wszystkim jej państwom członkowskim zrównoważony wzrost gospodarczy, wyrównanie poziomów życia, szeroko zakrojoną współpracę pomiędzy państwami oraz zwalczanie wszelkich form dyskryminacji.

Włączenie Polski do wspólnoty dało kolejny impuls do rozwoju samorządności i wzrostu znaczenia roli samorządu, jako katalizatora przemian gospodarczych i społecznych opartych właśnie na politykach wspólnotowych. Proponowane przez Premiera Mateusza Morawieckiego stanowisko weta wobec budżetu Unii Europejskiej jest wetem wobec wszystkich założeń europejskich. Odrzucenie „mechanizmu fundusze za
praworządność” jest jawnym sprzeniewierzeniem się państwu demokratycznemu i praworządnemu.

Rząd Prawa i Sprawiedliwości czyni to po raz kolejny. Uczestnictwo w unijnej wspólnocie daje od 16 lat, nie licząc funduszy przedakcesyjnych, dostęp do ogromnych środków finansowych, przedsiębiorcom, rolnikom oraz lokalnym społecznościom. Środki te ukierunkowały polskie reformy na zrównoważony rozwój, a ich dalsze pozyskiwanie pozwoli na
odkrywanie i wykorzystywanie ciągle nie do końca uruchomionych potencjałów.

Dzięki środkom unijnym samorząd mógł wyjść z roli administratora do pełnienia funkcji inicjatora rozwoju możliwości i szans lokalnych społeczności. Polska dzięki środkom unijnym zrealizowała ponad 200 tys. inwestycji. Od 2004 roku do jesieni 2020 roku do wspólnego budżetu Polska wpłaciła ponad 61 mld euro, natomiast otrzymała prawie 191 mld euro, co z gigantycznym dodatnim wynikiem ponad 129 mld euro plasuje nas na pierwszym miejscu beneficjentów wśród państw członkowskich.

Weto dla budżetu unijnego to sprzeciw także wobec realizowanej przez samorządy funkcji generatora zmian i możliwości. Na szczeblu samorządowym potrzeby i oczekiwania mieszkańców są najlepiej
rozpoznane, dzięki czemu środki unijne trafiają we właściwe miejsca i do właściwych odbiorców.

Weto Mateusza Morawieckiego dla budżetu Unii Europejskiej może zatrzymać w Poznaniu dalsze prace nad opracowywanymi już inwestycjami m.in. drugiego, trzeciego i czwartego etapu trasy
tramwajowej na Naramowice. Weto rządu PIS to wstrzymanie dalszych prac nad trasą tramwajową na os. Kopernika, do stacji Poznań Wschód i Bramy Zachodniej. Nie zrealizujemy inwestycji o wartości
łącznie 1 miliarda 325 milionów złotych, które realnie poprawią komfort życia mieszkańców Poznania.

Weto unijnego budżetu to wstrzymanie prac koncepcyjnych rozbudowy ścieżki pieszo-rowerowej nad Wartą czy rewaloryzacji ulicy Garbary wraz z przebudową skrzyżowania ulic: Królowej Jadwigi, Droga
Dębińska, Strzelecka, tak ważnego dla mieszkańców centrum miasta. Weto dla budżetu unijnego to wstrzymanie inwestycji w nowoczesny transport publiczny. Obok inwestycji transportowych wstrzymane zostaną inwestycje społeczne, jak np. podniesienie wiedzy i kompetencji pracowników domów pomocy społecznej w zakresie opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi czy poprawa dostępu do usług opieki do lat 3 na terenie miasta Poznania, w tym dzieciom zagrożonym
niepełnosprawnością.

Weto w sprawie budżetu Unii Europejskiej byłoby zdradą polskiej racji stanu, dokonaną w imię partyjnych interesów, a przeciwko Polsce samorządowej, lokalnej, tej którą znamy najlepiej, a bez Unii
Europejskiej nie byłoby Poznania, jaki znamy dzisiaj. Jako radne i radni Klubu Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Poznania apelujemy o odstąpienie od weta unijnego budżetu i pozwolenie tym samym na dalszy rozwój lokalnych społeczności i poprawę komfortu życia ich mieszkanek i mieszkańców”.

Klub radnych KO RMP, el

Podziel się:

Ostatnio dodane: