Poznań: Radni debatowali nad projektem budżetu miasta

Poznań widziany z góry, z ulicy Piekary 2019 fot. Sławek Wąchała
Nigdy jeszcze nie powstawał w warunkach tak dużej niepewności – ale mimo to udało się przygotować projekt budżetu miasta na 2021 rok. Teraz radni mają czas do 3 grudnia, by złożyć poprawki.

Projekt przedstawiła podczas dzisiejszej sesji rady miasta Barbara Sajnaj, skarbnik Poznania.
– Nigdy nie było takiej niepewności, jeśli chodzi o planowanie dochodów i wydatków – podkreślała. – Mamy do czynienia z różnymi ograniczeniami, które musimy wziąć pod uwagę w pracach nad planowaniem i realizacją budżetu. Poza pandemią zagrożeniem mogą być również dalsze działania władz centralnych, które osłabiają kondycję samorządów.

Najważniejsze założenia projektu budżetu na 2021 rok opracowano w lipcu i sierpniu tego roku, czyli w czasie, gdy nastąpiło ponowne „otwarcie” gospodarki oraz wzrost dochodów, a liczba chorych utrzymywała się na stabilnym poziomie. W oparciu o te dane oszacowano dochody oraz ustalono stan wydatków zaprezentowanych w projekcie. Dziś sytuacja wygląda inaczej: obserwujemy znaczną liczbę zakażeń, a rząd wprowadza kolejne obostrzenia i ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej. Dlatego niewykluczone, że projekt budżetu będzie musiał być aktualizowany – jeśli skutki pandemii będą bardziej dotkliwe niż wcześniej zakładano, prawdopodobnie trzeba będzie zmniejszyć założone w nim kwoty dochodów i wydatków.

Epidemia covid-19 to nie jedyne zjawisko, które ma negatywny wpływ na budżety miast. W całej Polsce finanse samorządowe są systematycznie osłabiane poprzez decyzje władz centralnych. Zagrożeniem dla budżetu mogą być trwające prace nad kolejnymi ustawami ograniczającymi dochody własne samorządów. Tym razem – wg szacunków rządu – chodzi o ubytek w podatku dochodowym od osób fizycznych dla sektora samorządowego na poziomie 1,4 mld zł. Kolejny rok z rzędu pogłębia się różnica pomiędzy wydatkami na oświatę a rządową subwencją oświatową, która w coraz mniejszym stopniu pokrywa koszty. W 2021 roku do zadań oświatowych Poznań dopłaci aż 551 mln zł (dla porównania – w 2015 roku było to 298 mln zł).

Mimo tych licznych utrudnień miasto będzie maksymalnie chronić przyjęty i realizowany program inwestycyjny, jak zapewniał dziś prezydenta Jaśkowiak podczas sesji rady miasta. Dzięki temu Poznań będzie w stanie nie tylko wykorzystać zdobyte dofinansowania z UE, ale również będzie łagodzić negatywne skutki pandemii dla lokalnych przedsiębiorców.

– Realizacja inwestycji zapewni miejsca pracy w branży budowlanej, co w najbliższych miesiącach będzie miało ogromne znaczenie. Już teraz widać bowiem, że bezrobocie w powiecie poznańskim rośnie – mówił prezydent Poznania. – Walka o utrzymanie miejsc pracy to jedno z naszych ważniejszych zadań na najbliższe dwa lata. Inwestycje realizowane przez samorządy odgrywają tutaj ogromną rolę, gdyż są impulsem dla sektora prywatnego i mają przełożenie na decyzje inwestorów, a co za tym idzie, tworzenie nowych etatów.

Dochody budżetu miasta zaplanowano na 4,3 mld zł – to nieco więcej, niż w planie z ubiegłego roku. W tej kwocie mieszczą się dochody bieżące (4,1 mld zł) oraz majątkowe (228 mln zł). Na wydatki zaplanowano 5,02 mld zł, czyli o 4,6% więcej niż w rok temu. W tym roku na wydatki bieżące Poznań wyda 3,8 mld zł, a na wydatki majątkowe, czyli inwestycje – prawie 1,2 mld zł. Podobnie jak w ubiegłych latach, w dochodach i wydatkach Poznania ujęte są duże kwoty na transfery socjalne (np. 500+) – ale miasto jest tu tylko pośrednikiem w wypłacaniu tych pieniędzy.

W planie zapisano zarówno duże ogólnomiejskie inwestycje i szereg mniejszych, oczekiwanych przez mieszkańców. Wiele z nich ma zapewnione dofinansowanie ze środków UE. Zabezpieczono również 21 mln zł na realizację Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Deficyt budżetu ma wynieść 681 mln zł – co wynika bezpośrednio z wielkości kwot zaplanowanych na inwestycje.

W strukturze wydatków budżetu dominują trzy grupy. Najwięcej – aż 1,54 mld zł – miasto wyda na drogi i komunikację zbiorową. To ponad 336 mln zł więcej w porównaniu z planem tegorocznym. Drugie w kolejności, jeśli chodzi o wielkość, będą wydatki na oświatę: niemal 1,4 mld zł. Ponad 990 mln zł Poznań wyda na politykę społeczną, zdrowotną i rodzinną, a niemal 216 mln zł zaplanowano na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska.

Na tzw. rezerwy ogólne i celowe zaplanowano ponad 97 mln zł. To ważna kwota, ponieważ właśnie z niej w dużej mierze miasto może czerpać środki na walkę z koronawirusem. Nie da się precyzyjnie przewidzieć dalszego przebiegu pandemii, trudno więc wskazać, ile pieniędzy będzie potrzebne na przeciwdziałanie wirusowi w 2021 roku. Wiadomo jednak, że do listopada tego roku miasto wydało na ten cel ponad 11,5 mln zł oraz straciło ok. 200 mln zł (na kwotę tę składają się dochody, które nie wpłynęły do budżetu przez pandemię – np. utracone wpływy z biletów komunikacji miejskiej, PIT i CIT czy podatku od nieruchomości).

Na 2021 rok zaplanowano liczne inwestycje drogowe. Są wśród nich m.in. budowa ul. Św. Wawrzyńca (31,7 mln zł) i ul. Hodowlanej (7,3 mln zł), a także węzła Nowa Naramowicka (65,5 mln zł) oraz zintegrowanego węzła transportowego przy ul. Grunwaldzkiej (7 mln zł). W projekcie znalazła się również przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej (16,2 mln zł) połączona z przebudową układu drogowego oraz modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Gołężyckiej (7 mln zł).

Trwać będą też prace związane z pierwszym i drugim etapem Programu „Centrum” – czyli z budową torowiska w ul. Ratajczaka (20 mln zł), przebudową tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu w ulicach: Św. Marcin, Gwarna, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa (45,2 mln zł) oraz z budową trasy na Naramowice, na którą miasto wyda w 2021 roku aż 194,4 mln zł.

13,7 mln zł zaplanowano na odnowę płyty Starego Rynku, a ponad 19,7 mln zł – na ukończenie przebudowy Rynku Łazarskiego. 9 mln zł ma być przeznaczone na budowę nowego schroniska dla zwierząt.

Wśród inwestycji kulturalnych i sportowych zaplanowano m.in. modernizację obiektów kompleksów na Golęcinie (6 mln zł), na Malcie (1,4 mln zł) i Termach Maltańskich (1,1 mln zł). Kontynuowana będzie budowa basenu na Os. Zwycięstwa (3,5 mln zł), powstać też mają nowe skateparki (470 tys. zł). Trwać będą prace związane z budową Muzeum Enigmy (ponad 8 mln zł), budynek Biblioteki Raczyńskich czeka dalsza modernizacja, a cenne zbiory doczekają się konserwacji i digitalizacji (ponad 924 tys. zł).

W projekcie budżetu znalazły się również inwestycje dla oświaty: to m.in, rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Druskienickiej (9,7 mln zł), budowa sal gimnastycznych przy SP nr 68 i 59 (odpowiednio: 3,3 i 2,8 mln zł), remont budynku Poznańskiej Szkoły Chóralnej (2 mln zł) czy dalsza rozbudowa Przedszkola nr 121 (1,2 mln zł).

Nie zabraknie też inwestycji w ochronę zdrowia – to m.in. dalsza rozbudowa budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej (23,1 mln zł) czy nowej siedziby DPS na Strzeszynie (25,4 mln zł). Zaplanowano też pieniądze dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia – na zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej (6,4 mln zł).

Biorąc pod uwagę ogólną sytuację, realizacja budżetu będzie wymagała stałego monitorowania i sporej dyscypliny oraz konieczności korzystania z finansowania budżetu miasta w drodze kredytów i emisji obligacji.

Radni mogą teraz składać swoje poprawki do projektu, mają na to czas do 3 grudnia. Dyskusję nad projektem zaplanowano na sesję, która ma odbyć się 17 grudnia.

UMP, el

Podziel się:

Ostatnio dodane: