panele słoneczne

Poznań: Radni chcą zwiększyć wykorzystanie energii odnawialnej w mieście

Podczas wtorkowej sesji radni przyjęli uchwałę stopniowego zwiększania udziału energii odnawialnej w zasobie miejskim w stosunku do energii pochodzącej ze spalania węgla, ropy czy gazu ziemnego.

To przede wszystkim uwzględnienie OZE (odnawialnych źródeł energii) w budynkach, które są projektowane lub remontowane. Pozwoli to wykorzystać roboty budowlane do zmniejszenia kosztów. Dzięki przewidywaniu odnawialnych źródeł energii już na wczesnym etapie projektowania można też odpowiednio dostosować do nich rozwiązania architektoniczne.

– Musimy zmienić nasze myślenie o źródłach zasilania – podkreślała podczas sesji rady miasta Katarzyna Kierzek-Koperska, zastępczyni prezydenta Poznania. – Czas, by gminy – na miarę swoich możliwości – stawały się nie tylko konsumentami, ale i producentami energii. Stawiając na OZE nie tylko dbamy o jakość powietrza w mieście, ale również oszczędzamy.

Przyjęta we wtorek (15 października) uchwała to konsekwentna kontynuacja istniejących już działań miasta. Zaproponowane w uchwale kierunki są zgodne z zapisami Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+. W Wydziale Gospodarki Komunalnej UMP działa Oddział Miejskiego Energetyka – jednym z jego zadań jest kreowanie polityki energetycznej Poznania. Oddział pracował m.in. nad koncepcją poprawy efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego oraz przedszkola nr 144 na osiedlu Czecha w oparciu o odnawialne źródła energii. W obu placówkach planowane jest zainstalowanie paneli fotowoltaicznych, kolektorów ciepła i wymiana oświetlenia na energooszczędne. W trakcie przygotowania jest już podobna koncepcja dla DPS przy ul. Zamenhofa.

Miejscem dla rozwoju OZE jest też Poznański Klaster Energii, którego plany oraz strategia działania również zostały opracowane przez Oddział Miejskiego Energetyka. Jednym z jego najważniejszych celów jest zwiększenie samowystarczalności energetycznej miasta. Wśród planowanych inwestycji są m.in. instalacje fotowoltaiczne czy turbiny wodne lub wiatrowe na terenach MTP czy Aquanetu.

Oddział Miejskiego Energetyka rozpoczął też wstępne rozmowy dotyczące współpracy z zarządem GEOPOZ-u. Dotyczą one utworzenia wirtualnej mapy Poznania i określenia potencjału wykorzystania instalacji fotowoltaicznych i solarnych. Partnerem w tym zadaniu ma być także Politechnika Poznańska.

UMP, el

Dodaj komentarz

avatar