Poznań: Radni apelują do rządu. Chodzi o pieniądze dla samorządów

Plac Kolegiacki Poznań fot. Sławek Wąchała

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Poznania, która odbyła się 11 października, radni uchwalili stanowisko do Rady Ministrów, Sejmu i Senatu RP o pilne podjęcie rozmów z samorządowcami. Chodzi o finansowanie jednostek samorządu terytorialnego.

Radni podkreślają w stanowisku, że dochody samorządów są regularnie ograniczane: poprzez zmniejszenie wpływów z podatków PIT i CIT, reformę edukacji i wynikające z tego konieczne zwiększenie nakładów na oświatę, postępującą inflację i wynikającą z niej konieczność podwyżek płac, a także rosnące ceny energii elektrycznej, paliwa, ogrzewania czy usług. Wszystko to, jak ostrzegają radni, skutkować będzie pogarszającą się jakością życia mieszkańców, zwłaszcza tych najbiedniejszych. A rosnące koszty spowodują konieczność cięcia inwestycji i wydatków publicznych, co także przełoży się na pogorszenie jakości życia mieszkańców.

Poznańscy radni postulują więc o zwiększenie udziału budżetu państwa w finansowaniu oświaty, ponieważ to, co samorządy dostają obecnie, nie wystarcza nawet na wynagrodzenia nauczycieli, nie mówiąc o innych kosztach. Radni chcą też stabilizacji finansów samorządów, ponieważ liczne zmiany w systemie powodują dużą niepewność, co źle wpływa na możliwości rozwojowe.

Apelują również o zapewnienie JST pełnej rekompensaty w przypadku zmiany przepisów na takie, które spowodują uszczuplenie dochodów własnych samorządu, ponieważ obecne przepisy tego nie gwarantują. Zgodnie z danymi Związku Miast Polskich ubytek dochodów z PIT Poznania w latach 2019-2023 szacowany jest na 1,382 mld zł – tymczasem w ramach rekompensaty rządowej miast otrzymało znacznie mniej. W 2021 r. było to 136 mln zł, a w 2022 roku ma to być 163 mln zł.

Rada postuluje także zapewnienie samorządom udziału w zryczałtowanym podatku dochodowym oraz stworzenie dodatkowych mechanizmów finansowania zadań (w szczególności oświaty i transportu zbiorowego) na terenach metropolitalnych. Samorząd terytorialny, jak przypominają radni, ma za zadanie zaspokajanie potrzeb wspólnoty, tak stanowi prawo.
„Bez pilnej i koniecznej reformy finansowania jednostek samorządu terytorialnego zadanie to może wkrótce stać się niemożliwe do zrealizowania” – ostrzegają radni.

Podziel się: