Poznań: Rada Osiedla Stare Miasto zaprasza po… pieniądze!

Sasiedzkie podwórka fot. ROSM
Osiedlowi radni ogłosili nabór wniosków do programu „Inicjatywy oddolne na Starym Mieście”. W tym roku, inaczej niż w latach poprzednich, mogą się zgłaszać zarówno organizacje pozarządowe, jak i małe grupy nieformalne.

Założeniem „Inicjatyw oddolnych na Starym Mieście” jest aktywizacja oraz integracja społeczności lokalnej i realizacja jej potrzeb. Na ten cel Rada Osiedla Stare Miasto przeznaczyła w tym roku 50 tysięcy złotych.

– Zachęcamy mieszkańców do aktywnego współtworzenia wydarzeń o charakterze społecznym, kulturalnym, artystycznym, edukacyjnym, sportowym – informuje radna Katarzyna Hełpa-Liszkowska, koordynatorka działań. – Udało się tak przygotować regulamin, by w działaniach mogły wziąć udział grupy nieformalne, np. sąsiedzi czy paczka przyjaciół. Ważne, żeby inicjatywy integrowały lokalną społeczność.

Radni ze Starego Miasta uważają, że pomysłów na pewno nie będzie brakowało, bo dla wielu inicjatorów i działaczy często barierą były procedury biurokratyczne. Teraz, dzięki uproszczeniu procedur i współdziałaniu z centrami inicjatyw lokalnych łatwo będzie można uzyskać finansowe wsparcie wypełniając proste formularze z zarysem pomysłu. W dodatku można je składać w trybie ciągłym, do wyczerpania środków u organizatorów działań, czyli CIL.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 5 tys. dla NGO-sów i 2,5 tys. dla grup nieformalnych. Organizatorem działań „Inicjatywy Oddolne na Starym Mieście” we współpracy z Radą Osiedla Stare Miasto są: Fundacja Kreaktywator oraz Poznańska Fundacja Artystyczna realizujące działania w ramach programu Centrum Inicjatyw Lokalnych: CIL STARtownia STARomiejska oraz CIL Sąsiedzi z Kólturą.

ROSM

Podziel się: