pługopiaskarka fot. ZDM

Poznań: Przygotowania drogowców do zimy zakończone. 27 mln zł na odśnieżanie

43 pługoposypywarki i 18 pługów z piaskarkami wyjedzie zimą na poznańskie ulice. „Prognozy pogody zapowiadają w najbliższych dniach pierwsze opady śniegu. Poznańscy drogowcy są już przygotowani na sezon 2021/2022” – zapewnia ZDM.

Zimowemu oczyszczaniu będzie podlegać 873 km dróg oraz 134,6 km dróg rowerowych. Zarezerwowano na to 27 mln zł. Śnieg będzie najpierw usuwany mechanicznie, a następnie nawierzchnia zostanie posypana materiałami chemicznymi bądź uszorstniającymi. Tak jak w latach ubiegłych zwracana będzie uwaga na aspekt ekologiczny, zwłaszcza na ochronę zieleni przydrożnej. Siatkami cieniującymi (chochołami) oraz matami foliowo-słomianymi osłoniętych zostanie 340 koron młodych drzew oraz 26 912 mb terenów z roślinnością niską. Chochoły chronią korony drzewa przed aerozolem solnym.

Na chodnikach, drogach rowerowych, placach, a także jezdniach o znaczeniu lokalnym (III i IV kolejność) odśnieżania wykonawcy mogą stosować wyłącznie piasek o uziarnieniu do 1 mm, a stosowanie środków chemicznych jest dopuszczalne wyłącznie w sytuacji opadu marznącego deszczu bądź wystąpienia wtórnego oblodzenia.

Odmienne zasady obowiązują na jezdniach sieci strategicznej i podstawowej (I i II kolejność). Tam stosowane są zarówno środki chemiczne (sól drogowa), jak również środki niechemiczne (piasek), zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 roku w sprawie rodzaju i warunków stosowania środków, jakie mogą być użyte na drogach publicznych oraz ulicach i placach.

Sieć strategiczna (pierwsza kolejność) – o łącznej długości 272 km – to jezdnie ram komunikacyjnych, główne trasy wlotowe do miasta, dojazdy do najważniejszych instytucji miasta i największych szpitali
sieć podstawowa (druga kolejność) – o łącznej długości 258 km – to jezdnie ulic łączących osiedla mieszkaniowe z centrum miasta, pozostałe trasy wlotowe do miasta oraz trasy miejskiej komunikacji autobusowej.

Sieć lokalna I (trzecia kolejność) – o łącznej długości 212 km – to jezdnie ulic łączących osiedla peryferyjne z siecią podstawową oraz inne ulice będące dojazdami do obiektów użyteczności publicznej
sieć lokalna II (czwarta kolejność) – o łącznej długości 131 km – to ulice w obrębie osiedli mieszkaniowych istotne komunikacyjnie.

Pozostałe drogi publiczne i wewnętrzne będące w administracji ZDM – obsługiwane doraźnie.
Dla czterech pierwszych sieci obowiązuje wykonawców zdefiniowany standard utrzymania (technologia i czasokres wykonania liczony od momentu uruchomienia działań przez ZDM), pozostałe drogi publiczne i wewnętrzne będące w administracji ZDM będą odśnieżane i posypywane doraźnie na podstawie oczekiwań mieszkańców, oceny stopnia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu oraz możliwości finansowych ZDM.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (z 1996 roku ze zmianami) chodniki, które położone są bezpośrednio przy granicy nieruchomości muszą być odśnieżane przez właścicieli (zarządców) tych nieruchomości. W pierwszej kolejności należy odgarnąć śnieg, a następnie posypać w celu uszorstnienia (mówi o tym § 2 ust. 1 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Poznania).

Warunki atmosferyczne oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pieszym determinują działania ZDM w tym zakresie. Na chodnikach, drogach rowerowych, placach wykonawcy mogą stosować wyłącznie piasek o uziarnieniu do 1 mm, a stosowanie środków chemicznych jest dopuszczalne wyłącznie w sytuacji opadu marznącego deszczu.

Pierwsze działanie (odpłużanie, posypywanie piaskiem) na sieci dróg rowerowych liczących 134,6 km odbywać się będzie w ciągu 3 godzin, licząc od początku opadów śniegu lub wystąpienia gołoledzi.

Pojazdy firm wykonawczych są wyposażone w urządzenia GPS, które na bieżąco monitorują ich położenie i pracę. Pozwala to reagować na zmieniającą się dynamicznie sytuację drogową w mieście. Służby ZDM prowadzą nieprzerwanie monitoring ulic oraz współdziałają z funkcjonariuszami straży miejskiej w zakresie nadzoru nad realizacją prac. W przypadku rażących uchybień nakładane są na wykonawców kary umowne.

Wydatki na zimowe oczyszczanie pasów drogowych obejmują zarówno odśnieżanie i usuwanie śliskości zimowej, jak również sprzątanie z zanieczyszczeń jezdni, chodników i placów miejskich, przejść podziemnych i kładek, a także opróżnianie koszy ulicznych. Koszty te są zmienne w poszczególnych latach, gdyż zależą w dużej mierze od uciążliwości zimy (warunków pogodowych).

Wydatki miasta w ostatnich latach wynosiły:

w sezonie 2018/2019 – 23,1 mln zł.
w sezonie 2019/2020 – 21,1 mln zł.
w sezonie 2020/2021 – 27,8 mln zł.
w sezonie 2021/2022 – plan 27,0 mln zł.

Źródło: ZDM

2 1 vote
Oceń artykuł

0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze