Stary Rynek

Poznań: Przetarg na renowację płyty Starego Rynku. Ostatnie przygotowania!

Podpisanie porozumień z firmami zarządzającymi infrastrukturą podziemną, znajdującą się pod płytą – PIM jest już przygotowany do ogłoszenia przetargu na remont Starego Rynku.

Porozumienia mają na celu przeprowadzenie wszystkich prac na Starym Rynku – zarówno tych zaplanowanych przez miasto, jak i przez gestorów sieci podziemnych – w jednym terminie.

– To skomplikowana inwestycja w najbardziej prestiżowym miejscu, dlatego zależy nam na jak najlepszym jej przygotowaniu – podkreśla Justyna Litka, prezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie. – Chcemy ją przeprowadzić w sposób gospodarny, po poznańsku. Zaprosiliśmy firmy zewnętrzne, zarządzające instalacjami podziemnymi, do wykorzystania przebudowy rynkowej płyty na realizację ich planów inwestycyjnych w tym rejonie. Takie rozwiązanie oznacza nie tylko oszczędności finansowe dla tych firm, bo nie będą musiały dokonywać wykopów wyłącznie na swoje potrzeby, ale również minimalizację czasu trwania związanych z przebudową utrudnień dla mieszkańców, przedsiębiorców prowadzących w tym rejonie działalność gospodarczą i turystów, co z kolei jest bardzo istotne dla miasta.

Podpisywane porozumienia pozwolą na ogłoszenie jednego przetargu, który obejmie zarówno modernizację obszaru niemal 14 tys. metrów kwadratowych nawierzchni Starego Rynku oraz ulic przylegających, jak i podziemnego uzbrojenia. PIM wyłoni wykonawcę nie tylko w imieniu miasta, lecz również firm zarządzających infrastrukturą znajdującą się pod płytą Starego Rynku.

– Zanim ułożymy nową nawierzchnię, która będzie cieszyła oczy mieszkańców i turystów, trzeba będzie zbudować m.in. niemal kilometr nowej kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi, ok. 6,5 km sieci elektroenergetycznej wraz z kanalizacją, ponad 3 km sieci telekomunikacyjnych wraz z kanalizacją, ok. 1,2 km kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz ponad 1,8 km sieci wodociągowej z przyłączami – wylicza Marcin Gołek, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie. – To wszystko wynika ze zaktualizowanego programu funkcjonalno-użytkowego.

Program został opracowany w technologii BIM (ang. Building Information Modeling). Umożliwia ona ciągły i natychmiastowy dostęp do informacji o projekcie, jego kosztach i harmonogramach. W efekcie pozwoli to na sprawną realizację prac budowlanych. Porozumienia dotyczące ogłoszenia wspólnego przetargu, który wyłoni wykonawcę projektu i robót budowlanych, są kontynuacją zawartych wcześniej uzgodnień.

Na mocy najnowszych porozumień w ramach inwestycji na rzecz spółki Aquanet wykonana zostanie dokumentacja projektowa i roboty budowlane związane z przebudową, rozbudową, wymianą i renowacją systemu wodociągowego oraz kanalizacyjnego wraz z przyłączami, które są zapisane w wieloletnim planie spółki na lata 2020-2029. Zakres zadania ma objąć również opracowanie dokumentacji projektowej oraz prace związane z przebudową i rozbudową sieci w rejonie Starego Rynku na rzecz spółki Enea Oświetlenie. W uzgodnieniu i przy wsparciu Enea Operator ma odbywać się przebudowa sieci elektroenergetycznej.

Do zadań wybranego w postępowaniu przetargowym wykonawcy należeć będzie również wynikające z porozumień opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy sieci ciepłowniczej Veolia Energia Poznań SA oraz telekomunikacyjnej Orange Polska SA. Przebudowa płyty Starego Rynku stworzy operatorowi telekomunikacyjnemu możliwość wymiany obecnej infrastruktury na nowoczesną, światłowodową, z której będą mogli skorzystać okoliczni mieszkańcy i lokalne firmy. Zarówno Orange, jak i Veolia na podstawie przygotowanego projektu same przeprowadzą roboty budowlane, koordynując je z innymi pracami prowadzonymi na Starym Rynku.

Podpisanie umowy z wykonawcą projektu i prac na Starym Rynku zaplanowano na pierwsze półrocze 2021 roku. Rozpoczęcie robót budowlanych przewidziane na zimę 2021/2022 roku, a zakończenie – wiosną roku 2023. Inwestycja jest współfinansowana ze środków unijnych, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+. Dofinansowanie sięga niemal 30 mln zł.

PIM

0 0 vote
Oceń artykuł
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze