Poznań: Przetarg na projekt wiaduktów przy ulicach Lutyckiej i Golęcińskiej

Wiadukty Lutycka Golęcińska, fot. UMP
Ma wyłonić projektanta bezkolizyjnych skrzyżowań z linią kolejową Poznań – Piła oraz towarzyszącego im niezbędnego układu drogowego. Ogłoszono przetarg na projekt wiaduktów przy ulicach Lutyckiej i Golęcińskiej.

– Ze względu na dynamiczny rozwój północno-zachodniej części miasta, jest to jedno z naszych priorytetowych przedsięwzięć na najbliższe lata. Oczekiwana przez mieszkańców Strzeszyna i Podolan inwestycja sprawi, że osiedla te będą lepiej skomunikowane z centrum – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Miasta Poznania. – Budowa bezkolizyjnych wiaduktów jest też istotna z punktu widzenia dalszego rozwoju Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, koniecznego dla ograniczenia liczby aut spoza Poznania wjeżdżających codziennie na teren miasta. Pociągi będą mogły kursować częściej, nie powodując utrudnień dla ruchu samochodowego.

W ramach inwestycji przebudowana ma być przede wszystkim ul. Lutycka (od skrzyżowania z ul. Strzeszyńską do wysokości ulicy Koszalińskiej), Golęcińska (od skrzyżowania z istniejącym przebiegiem do wiaduktu nad ul. Lutycką w ciągu ul. Koszalińskiej) oraz Podolańska.

Zaprojektowane będą również: przedłużenia Al. Solidarności (od ul. Dojazd do ul. Lutyckiej) oraz ul. Jasielskiej (od ul. Lutyckiej do istniejącego fragmentu), budowy łącznika między ul. Golęcińską i Lutycką (umożliwiającego zjazd z ul Koszalińskiej w kierunku ul. Lutyckiej) oraz budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Koszalińskiej z Literacką.

Dodatkowo zaplanowano również przebudowę wiaduktu drogowego nad ul. Lutycką, w ciągu ul. Koszalińskiej. Powstać mają drogi zapewniające dojazd do okolicznych posesji, a w rejonie Fortu VIa planuje się budowę ciągu pieszo-rowerowego lub chodnika i drogi dla rowerów.

Podmioty zainteresowane udziałem w przetargu swoje oferty mogą składać do 15 października Na realizację powierzonych na podstawie umowy zadań będą miały 16 miesięcy od jej podpisania. W połowie 2021 roku ma być gotowa dokumentacja projektowa dla budowy wiaduktów drogowych w ciągu ulic Lutyckiej i Golęcińskiej nad linią kolejową nr 354. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na drugą połowę 2021 roku, a oddanie do użytku całego zakresu zadania, w tym wiaduktów wraz z układem drogowym – na przełomie III/IV kwartału 2023 roku.

PIM, el

Podziel się: