ul. Kwiatowa fot. L. Łada

Poznań: Przekształcenie i bonifikata. Trzeba pamiętać o terminach!

Osoby uprawnione, które podjęły decyzję, by zapłacić jednorazowo całą opłatę za przekształcenie prawa do użytkowania wieczystego w prawo własności, nie stracą 75-procentowej bonifikaty. Muszą jednak pamiętać o kilku ważnych terminach.

Potwierdzeniem nabycia prawa własności do gruntu jest odpowiednie zaświadczenie. Otrzyma je każda uprawniona osoba – urząd miasta wydaje te dokumenty sukcesywnie.

Wszyscy, którzy chcą skorzystać z 75-procentowej bonifikaty i dostali zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przed 30 listopada 2019, mają czas do 29 lutego 2020. Do tego dnia mogą złożyć wniosek o zamiarze jednorazowego wniesienia opłaty przekształceniowej. Następnie trzeba poczekać na odpowiedź – informację o wysokości tej opłaty. Od momentu doręczenia odpowiedzi każdy ma dwa miesiące na zapłacenie odpowiedniej kwoty.

Osoby, które dostały zaświadczenie po 30 listopada 2019 (lub dopiero je dostaną) mają na złożenie wniosku dwa miesiące od chwili otrzymania zaświadczenia. Następnie procedura wygląda tak samo: należy poczekać na odpowiedź, a potem zapłacić odpowiednią kwotę w ciągu kolejnych dwóch miesięcy.

Uwaga: 75-procentową bonifikatę mogą dostać tylko właściciele budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych i spółdzielnie mieszkaniowe, które nie mają zadłużenia wobec miasta ani wobec Skarbu Państwa. Dlatego ważne jest, żeby pamiętać o terminach wniesienia rocznych opłat za przekształcenie. Opłatę za 2019 rok należy zapłacić do 29 lutego 2020, opłatę za 2020 rok – do 31 marca 2020, a za 2021 rok i kolejne lata – do 31 marca danego roku kalendarzowego.

Ważne: jeśli ktoś zgłosi chęć opłaty jednorazowej, dokonane wpłaty opłat rocznych zostaną zaliczone na jej poczet.

Dodatkowe informacje dotyczące procesu przekształcania, w tym dotyczące kryteriów uzyskania bonifikat oraz formularze dostępne są na stronach urzędu miasta. Tam też można pobrać broszurę informacyjną. Użytkownicy wieczyści, którzy nie zostali objęci przekształceniem, wnoszą opłaty roczne za użytkowanie wieczyste do 31 marca danego roku kalendarzowego.

WGN, el

0 0 votes
Oceń artykuł
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze