Wierzbięcice fot. PIM

Poznań: Przebudowa Wierzbięcic – zmiany w organizacji ruchu

17 sierpnia rozpoczyna się przebudowa torowisk w ulicach Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 r. Przed rozpoczęciem prac w rejonie ul. Wierzbięcice wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu.

Podczas pierwszego etapu prowadzenia robót, na odcinku od dawnego dworca PKS do skrzyżowania z ul. 28 Czerwca 1956 r., ul. Wierzbięcice będzie ulicą jednokierunkową. Poruszać się nią będą mogły pojazdy jadące od centrum w kierunku ulic 28 Czerwca 1956 r. oraz Górna Wilda. Pojazdy zmierzające w kierunku przeciwnym zostaną poprowadzone objazdem przez ulice Przemysłową, Wujka i Przemysła II.

Na ulicach Niedziałkowskiego, Świętego Czesława, Żupańskiego i Spychalskiego – prostopadłych, krzyżujących się z ul. Wierzbięcice – ruch zostanie utrzymany, a kierowcy pierwszych tygodniach przebudowy będą mieli umożliwiony przejazd przez skrzyżowanie, które będzie znajdowało się na obszarze budowy.

Ulica Wujka, po wschodniej stronie (po stronie Oddziału Paszportów Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego), stanie się na czas prowadzenia robót ulicą bez przejazdu. Kierowcy nie będą mogli wjechać na tę stronę jej skrzyżowania z ul. Wierzbięcice.

Prace mające na celu wprowadzenie na czas przebudowy tymczasowej organizacji ruchu w tym rejonie rozpoczną się już w weekend od 14 do 16 sierpnia (od piątku do niedzieli). Prosimy o stosowanie się do oznakowania.

Przypominamy, że w trakcie remontu ulicą Wierzbięcice nie będą kursować pojazdy komunikacji miejskiej. Tramwaj linii nr 10 od 17 sierpnia (poniedziałek) pojedzie objazdem ulicami Górna Wilda i Królowej Jadwigi.

Na ulicy Górna Wilda (za ulicą Niedziałkowskiego) zostaną zlokalizowane tymczasowe przystanki Półwiejska, z których będą korzystały tramwaje linii nr 2, 9, 10.

Zmieniona zostanie także trasa autobusowej linii nocnej numer 243. Autobus z ulicy Towarowej pojedzie przez al. Króla Przemysła II, Przemysłową i Roboczą, natomiast w rejonie Wildy trasa poprowadzi identycznie jak dla linii nr 171.

ZDM, el

Dodaj komentarz

avatar