Poznań: Protest nauczycieli akademickich. Pikiety w całym kraju

akcja protestacyjna ZNP fot. S. Wąchała

Na razie na budynkach zawisły plakaty i bannery protestacyjne. Na 20 grudnia Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego zapowiada pikiety protestacyjne w całej Polsce.

Rada informuje o wszczęciu akcji protestacyjnej na rzecz wzrostu wynagrodzeń pracowników szkolnictwa wyższego i nauki (zarówno będących, jak i niebędących nauczycielami akademickimi) oraz zwiększenia ogólnych nakładów na ten sektor w 2022 r.

Ogólnopolski Komitet Protestacyjny Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP żąda realizacji zobowiązań, które przyjął Rząd RP podczas wprowadzania reformy szkolnictwa wyższego i nauki w 2018 roku, czyli: 17 proc. wzrostu wynagrodzeń w 2022 roku dla wszystkich pracowników szkolnictwa wyższego i nauki, podwyżki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora do wysokości trzykrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, a także systemowego zwiększania nakładów finansowych na szkolnictwo wyższe i naukę do poziomu 3 proc. PKB.

„Szkolnictwo wyższe i nauka od lat zmagają się z chronicznym niedofinansowaniem” – czytamy w komunikacie Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP. – „Wielokrotnie wskazywaliśmy na to w naszych apelach kierowanych do rządzących – także w czasie trwania pandemii, która z całą mocą unaoczniła znaczenie społeczne badań naukowych. Priorytety władzy politycznej, włącznie z planami wielomiliardowego zwiększania wydatków budżetowych, po raz kolejny nie dotyczą jednak szkolnictwa wyższego i nauki. Ponadto rząd nie wywiązał się ze zobowiązań 30-procentowych podwyżek w czasie trzech lat, zawartych podczas wprowadzania Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce w 2018 r. – w okresie, gdy poziom wzrostu cen był znacznie niższy niż obecnie”.

Tymczasem, jak twierdzą związkowcy, na rok 2022 nie zaplanowano dla nas żadnych podwyżek wynagrodzeń, podobnie jak miało to miejsce w roku 2021. W praktyce oznacza to kolejny rok istotnego spadku realnych płac – biorąc pod uwagę galopującą inflację. A miarą arogancji władzy mogą być słowa wiceministra edukacji i nauki Włodzimierza Bernackiego z 8 listopada 2021 r. – powiedział wówczas, że podwyżki wynagrodzeń pracowników akademickich „nie jest to kwestia pierwszoplanowa”.

20 grudnia przed budynkami uczelni wyższych i instytutów badawczych odbędą się pikiety protestacyjne, a kolejne formy protestu są uzależnione od sytuacji epidemicznej w Polsce.

Źródło: ZNP

Podziel się: