Poznań: Propozycje nazw ulic na Naramowicach nie wszystkim się podobają

Naramowice plac budowy - tramwaj Nowonaramowicka fot. Sławek Wąchała
Rada Osiedla Naramowice zaproponowała nowe nazwy dla ulic powstających właśnie w dzielnicy. Ale propozycje radnych, a konkretnie Aleja Praw Kobiet, nie wszystkim mieszkańcom przypadły do gustu.

Przypomnijmy: 18 czerwca osiedlowi radni opublikowali ankietę, w której zaproponowali dla tzw. Nowej Naramowickiej nazwę Alei Praw Kobiet, dla Nowej Stoińskiego – ul. Zofii Hilczer – Kurnatowskiej, a dla budowanego nowego ronda – Alicji Karłowskiej – Kamzowej. Mieszkańcy mieli zadecydować do 25 czerwca, czy nowe nazwy im się podobają. Po weekendzie radni, na podstawie wyników ankiety, mieli przygotować opinię dotyczącą zaproponowanych nazw.

Tymczasem, jak się okazuje, nie wszystkim podoba się nazwa Alei Praw Kobiet.
„Wbrew części opinii, propozycja ta niestety nie została skonsultowana z lokalną społecznością, a liczne grono mieszkańców wyraża swoje niezadowolenie z narzucania im nazwy, co do której mają poważne wątpliwości” – napisał do nas pan Tomasz, jeden z niezadowolonych mieszkańców.

„Liczne grono mieszkańców” ma swoją propozycję nazwy – zgodnie z nią Nowa Naramowicka miałaby się nazywać Aleją Poznańczyków. Zwolennicy tej nazwy zamierzają zbierać podpisy pod petycją w celu jej poparcia i przedstawienia na najbliższej sesji Rady Miasta Poznania.