Poznań: Prokuratura umorzyła postępowanie w sprawie Toru Poznań

Tor Poznań fot. UMP
„Wszystkie działania pracowników urzędu miasta były racjonalne, uzasadnione i zgodne z prawem” – zadecydowała Prokuratura Regionalna w Poznaniu. Zawiadomienie do prokuratury złożyło po kontroli w 2018 roku CBA.

Przypomnijmy, że CBA zarzucało władzom Poznania, że pomimo uzyskania tytułu prawnego do Toru Poznań, nie uregulowały kwestii pobierania opłat z tytułu bezumownego użytkowania gruntu przez Stowarzyszenie Automobilklub Wielkopolski. Z tego powodu roszczenie przedawniło się w 2017 roku, a budżet miasta stracił co najmniej 7,2 mln zł. Zdaniem CBA wynajęcie Toru Poznań automobilklubowi w trybie bezprzetargowym także było niezgodne z prawem, ponieważ Automobilklub Wielkopolski zarabia na Torze Poznań. Powinien więc zostać ogłoszony przetarg.

Kontrolerzy uznali, że winni nadużycia lub przekroczenia uprawnień są obecny i były dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UMP.

Jednak prokuratura wskazała, że nie znalazła żadnego potwierdzenia tez stawianych przez CBA, odnoszących się do nieprawidłowości w działaniach czy zaniechaniach pracowników urzędu.

Podkreślono kilkakrotnie, że nie było i nie ma podstaw do kierowania żądania o wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania przez Stowarzyszenie Automobilklub Wielkopolski z terenu, na którym funkcjonuje Tor Poznań. Podobnie wskazano w kwestii podatku od nieruchomości czy okoliczności i przesłanek zawarcia umowy najmu oraz wysokości czynszu dzierżawnego. Prokuratura określiła, że działania pracowników urzędu opierały się na skrupulatnej ocenie prawnej urzędników.

Śledczy zgodzili się tym samym z argumentacją miasta, które już w 2018 roku przedstawiło do publicznej wiadomości Białą Księgę Toru Poznań – dokument, dzięki któremu wszyscy poznaniacy i poznanianki mogli się zapoznać ze szczegółami wcześniejszych postępowań związanych z tym terenem. Stan spraw przedstawiony był tam w sposób przystępny i klarowny, bez komentarzy, by każdy mógł sam ocenić zasadność zarzutów stawianych pracownikom urzędu przez CBA.

Postanowienie o umorzeniu zostało zaskarżone przez CBA, ale prokuratora go nie uwzględniła.

UMP, el