Poznań: Programy antydyskryminacyjne i oburzenie radnych PiS

„Czy miasto chce walczyć z rodzicami i dyrektorami szkół publicznych w Poznaniu?” – pytają dramatycznie radni Prawa i Sprawiedliwości w swoim oświadczeniu. Chodzi o antydyskryminacyjne programy edukacyjne, które są realizowane w poznańskich szkołach.

Podczas konferencji podsumowującej realizację tych programów kilku nauczycieli przyznało, że spotkało się z obawami i sprzeciwem rodziców. Radna Marta Mazurek zapewniła ich, że w takich sytuacjach mogą liczyć na pełne wsparcie miasta. I to właśnie tak oburzyło radnych PiS, że postanowili wydać oświadczenie.

Oto ono (pisownia zgodna z oryginałem):

„Na konferencji podsumowującej tzw. programy antydyskryminacyjne realizowane w szkołach publicznych miasta Poznania radna Marta Mazurek z Koalicji Obywatelskiej otwarcie deklarowała pomoc Miasta w walce z rodzicami i dyrektorami szkół sprzeciwiającymi się organizowaniu zajęć edukacyjnych nazywanych antydyskryminacyjnymi. Wcześniej w Poznaniu podejmowano już próby organizowania, przy pomocy aparatu miasta, tzw. „tęczowych piątków”, całkowicie lekceważąc konstytucyjne i ustawowe prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami.

Podejmowano także próby wprowadzenia Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym (decyzję wojewody uchylającą wprowadzenie Karty podtrzymał Sąd Administracyjny). W grudniu 2019 Rada Miasta głosami Koalicji Obywatelskiej i radnych lewicowych odrzuciła promowaną przez środowiska konserwatywne samorządową Kartę Praw Rodzin – opartą na zapisach Konstytucji RP, promującą wzmocnienie rodziny oraz zapewnienie jej ochrony przed wpływami ideologii kwestionujących naturalną tożsamość małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, rodziny i rodzicielstwa. Istnieje obawa, że pod hasłem nauczania szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka kryje się zamiar szerzenia ideologii mających na celu osłabienie pozycji i wagi rodziny. Propagowanie takiego typu myślenia może uderzyć w jednostki najsłabsze, którym na dłuższą metę odmówi się prawa do normalnego, bezpiecznego funkcjonowania.

Konferencja na temat tzw. zajęć antydyskryminacyjnych to zapowiedź ograniczania tych praw, to próba wprowadzenia do edukacji szkolnej treści sprzecznych z podstawą programową. Często spotykany jest sprzeciw rodziców wobec takich zajęć, jednak rządząca w Poznaniu Koalicja Obywatelska zapewnia fundusze i wsparcie całego aparatu miasta. Koalicja Obywatelska jasno deklaruje ingerencję w proces wychowania młodych ludzi, będzie wręcz narzucać dyrektorom i nauczycielom sposób wychowania młodzieży. To jaskrawy pokaz lekceważenia praw rodziców i autonomii dyrektora odpowiedzialnego za program wychowawczy przyjęty przez radę pedagogiczną i radę rodziców. To także jasny sygnał dla nauczycieli i dyrektorów szkół – róbcie co wam każemy, albo wyciągniemy wobec was konsekwencje.

Takie zachowanie władz miasta i nachalne promowanie pewnych treści może mieć szkodliwe efekty wśród młodych ludzi jak i w rodzinie, która to ma pełne prawo wychowywać dzieci w zgodzie ze swoimi poglądami i wartościami. Są to działania nieprzejrzyste, w istocie antyobywatelskie i podważające jeszcze bardziej zaufanie do władz Miasta.

Obawiamy się, że promowanie tzw. zajęć antydyskryminacyjnych, które ingerują w role rodziców i szkoły jako miejsca neutralnego światopoglądowo – zajęć prowadzonych pod przymusem może mieć negatywne skutki społeczne w przyszłości”.

Podziel się: