prof. B. Gruchman fot. WUW

Poznań: Profesor Bohdan Gruchman nie żyje

Był profesorem ekonomii, rektorem Akademii Ekonomicznej, prezesem Towarzystwa Przyjaciół Poznańskiej Fary, został też uhonorowany tytułem Zasłużony dla Miasta Poznania. Zmarł 27 marca. Miał 92 lata.

Profesor Gruchman był absolwentem prawa i ekonomii na Uniwersytecie Poznańskim w 1952 roku. Dziesięć lat później został doktorem nauko ekonomicznych pracując już w poznańskiej Akademii Ekonomicznej, a w 1992 roku otrzymał tytuł profesora zwyczajnego.

W latach 1967-69 był doradcą ONZ do spraw planowania regionalnego w Libii, pracował też w nowojorskim sekretariacie ONZ, gdzie odpowiadał za szkolenia dla planistów regionalnych krajów Azji, Afryki i Ameryki Południowej.

W 1975 roku, po powrocie do kraju, został prorektorem Akademii Ekonomicznej, a w 1990 roku – jej rektorem. Dzięki niemu uczelnia została zreformowana, nawiązała współpracę z ośrodkami za granicą i z niewielkiej lokalnej akademii stała się prestiżową uczelnią, zajmującą coraz wyższe miejsca w rankingach, na ogólnopolskich, jak międzynarodowych. Sam rektor dawał pozostałych pracownikom i studentom dobry przykład: mimo nawału pracy administracyjnej i społecznej pracował także naukowo: ma na swoim koncie ponad 150 publikacji, jest promotorem kilkunastu prac doktorskich.

Warto dodać, że prof. Bohdan Gruchman był także prezesem Towarzystwa Przyjaciół Poznańskiej Fary. To działalność tego towarzystwa sprawiła, że udało się rozpocząć, a później ukończyć kompleksową renowację poznańskiej Fary w 2007 roku.

Za wybitne zasługi profesor został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. A w 2003 roku Rada Miasta przyznała mu tytuł Zasłużony dla Miasta Poznania.

5 1 vote
Oceń artykuł
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze