Poznań: Prezydent z absolutorium. „Dziękuję za krytyczne głosy”

Jacek Jaśkowiak, absolutorium fot. UMP

Radni miejscy uznali, że Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania, dobrze zarządzał miastem przez ostatnie cztery lata i przyznali mu absolutorium. Przeciwny był tylko klub PiS. Wszyscy radni byli obecni podczas głosowania.

Większość radnych uznała, że prezydent odpowiednio zadbał o wykonanie budżetu, w związku z czym został on dobrze wykonany, więc prezydentowi absolutorium się należy. Opozycja, czyli ośmioro radnych PiS, wskazywała na opóźnienia inwestycji i kilkakrotne przekraczanie budżetów, czego dowodem jest choćby trasa na Naramowice i słynne wysypisko śmieci. Podkreślali też fatalne planowanie prac – radna Klaudia Strzelecka zwróciła uwagę, że z powodu niefortunnych decyzji prezydenta na kilka lat zostało rozkopane całe centrum. A przecież tam mieszkają ludzie, prowadzą swoje firmy – jak mają funkcjonować w takich warunkach?
– Trudne czasy wymagają przywódców, którzy potrafią wziąć odpowiedzialność za własne decyzje i panują nad miastem – podsumowała radna.

Mieszkańcy narzekają

Na jakość i tempo prowadzonych remontów narzekali nie tylko radni PiS, ale także mieszkańcy obecni na sesji. Zwracali uwagę, że nie przeszkadza im sam fakt remontowania, zdają sobie sprawę z tego, że pewne prace należy wykonywać. Ale w przypadku remontów w centrum zamykane są całe odcinki ulic, na których całymi tygodniami nie są prowadzone żadne prace. Owszem, po fali krytyki znacznie poprawiła się sytuacja na Świętym Marcinie, choćby z oznakowaniem przejść dla pieszych. Ale już na pozostałych odcinkach Projektu Centrum tempo prac jest bardzo niemrawe.

Padały też zarzuty co do samego raportu o stanie miasta za rok 2021. Liczy ma ponad 800, ale sfery, za które odpowiada miasto, są w nim reprezentowane bardzo nierównomiernie. Na przykład przedstawienie oświaty zajmuje w nim zaledwie 16 stron, choć miasto ma kilkaset placówek oświatowych i podkreśla, jak ważna jest jakość nauczania. Znacznie więcej miejsca zajęły sprawozdania z wykonania inwestycji.

Nie wiadomo jednak, jakie zdanie na ten temat ma prezydent, bo wyszedł w czasie prezentacji. Nie interesowało go, co mają do powiedzenia na ten temat radni. Mimo to po rozpatrzeniu raportu rada miasta udzieliła prezydentowi wotum zaufania. Za taką decyzją głosowało 26 osób, przeciw było 7.

Jacek Jaśkowiak podziękował za głosy. Także te krytyczne

Prezydent zapewnił, że krytyczne głosy co do jego zarządzania miastem są dla niego też bardzo ważne.
– Dziękuję Radzie Miasta Poznania za to głosowanie, jak również za krytyczne głosy, w które zawsze z uwagą się wsłuchuję – powiedział. – Rok 2021 był wyjątkowo wymagający. W obliczu pandemii i związanych z nią ludzkich dramatów musieliśmy podejmować wiele trudnych decyzji. Zawsze robiliśmy to rozważnie i w najlepszej wierze, dla dobra poznaniaków – nie tylko obecnych, ale także i przyszłych pokoleń. Jestem przekonany, że przed nami jeszcze wiele wyzwań, ale razem będziemy szukać rozwiązań najlepszych dla naszego miasta.

W 2021 roku dochody budżetu wyniosły 4,99 mld zł i były o 5,2 procent wyższe niż zaplanowano. Trzeba jednak pamiętać, że budżet na 2021 rok był pierwotnie konstruowany jesienią 2020 r. , a wówczas nie było wiadomo, że na przykład miasto otrzyma dotacje i w jakiej kwocie oraz że subwencja oświatowa zostanie zwiększona. Nie zmienia to faktu – jak zaznaczają władze miasta – że na skutek „Polskiego Ładu” i zmian podatkowych, wprowadzanych przez rząd, finanse Poznania oraz innych samorządów w Polsce zostały znacząco osłabione.

Na co miasto wydało pieniądze?

Wydatki miasta zamknęły się w kwocie 4,93 mld zł, z czego ponad 969 mln zł przeznaczono na inwestycje. Na inwestycje w drogi oraz komunikację zbiorową Poznań wydał ponad 558,7 mln zł. Wśród najważniejszych inwestycji jest m.in. przebudowa torowisk w ulicach Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 r., budowa trasy tramwajowej na Naramowice czy ulicy św. Wawrzyńca.

116,9 mln zł wydano na gospodarkę przestrzenną, gospodarkę nieruchomościami oraz rewitalizację – tu najważniejsza była rewitalizacja placu Kolegiackiego. Inwestycje w gospodarkę komunalną i ochronę środowiska pochłonęły 95,1 mln zł, a blisko 15 mln zł – utrzymanie zieleni oraz drugie tyle ochrona środowiska i klimatu.

Kolejne 53,4 mln zł miasto przeznaczyło na inwestycje w oświatę, na politykę społeczną, zdrowie i rodzinę Poznań przeznaczył ponad 67,5 mln zł – to m.in. zakupy specjalistycznego sprzętu dla szpitala im. J. Strusia i F. Raszei oraz rozbudowa o nowe skrzydło Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego to wydatek 41,4 mln zł, sport i turystyka – blisko 18,4 mln zł. W dziedzinie wydatków bieżących najwięcej wydano na oświatę (ponad 1,4 mld zł), następnie na politykę społeczną, zdrowotną i rodzinną (ponad 1 mld zł) oraz na drogi i komunikację zbiorową (756,5 mln zł).

Poznań jest bardzo wysoko oceniany przez największe międzynarodowe agencje ratingowe – ma najwyższy możliwy do uzyskania przez samorząd lokalny w kraju rating „A-„.

Podziel się: