Szyperska Stara Papiernia i dworek fot. T. Dworek

Poznań: Prawie 23 mln zł dla Uniwersytetu Artystycznego. Na Starą Papiernię

Pieniądze z z WRPO 2014+ oraz własne środki uczelni zostaną przeznaczone na przebudowę budynków dawnej fabryki papieru, a także kupno sprzętu dla Prototypowni Uniwersytetu Artystycznego, która tam powstanie.

“Wzmocnienie potencjału badawczo-rozwojowego Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu poprzez współpracę z przemysłem i biznesem w ramach nowo utworzonej Prototypowni” – taki tytuł nosi projekt, na którego realizację poznańska uczelnia otrzyma prawie 23 mln zł z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Koszt całkowity inwestycji wynosi 40 mln zł – wsparcie z WRPO 2014+ pokryje prawie 75 procent kosztów. Uczelnia chce za te pieniądze nie tylko przebudować i rozbudować dawną fabrykę papieru „Trefl”, ale także kupić niezbędny sprzęt, wyposażenie i aparaturę badawczą dla nowo utworzonej Prototypowni Uniwersytetu Artystycznego, która właśnie tam będzie się mieściła.

Prototypownia będzie innowacyjnym ośrodkiem badawczo-rozwojowym, jedynym takim w Wielkopolsce, który będzie prowadził badania nad innowacyjnymi technologiami i materiałami, a także pracował nad projektami dla przedsiębiorców szeroko rozumianej branży meblarskiej i wnętrzarskiej. Jej powstanie pozwoli także na wzmocnienie i wzrost kompetencji kadry naukowo-dydaktycznej uczelni, poszerzenie oferty badań i analiz dla przemysłu meblarskiego i wyposażenia wnętrz – a także tworzenie programów stażowych dla studentów i kształcenie profesjonalnych kadr.

Stworzenie systemu współpracy pomiędzy Uniwersytetem Artystycznym a branżą meblarską i wyposażenia wnętrz to jeden z sześciu strategicznych obszarów rozwoju innowacyjności i konkurencyjności Wielkopolski, zapisanych w Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski 2030 (RIS 2030).

27 kwietnia Marek Woźniak, marszałek Wielkopolski, oraz prof. Wojciech Hora, rektor Uniwersytetu Artystycznego, podpiszą w tej sprawie stosowną umowę.

3 2 votes
Oceń artykuł
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze