Poznań: Prawie 200 projektów kulturalnych dostanie pieniądze od miasta

56 oddolnie tworzonych miejsc dla kultury, 43 festiwale, 12 dużych wydarzeń plenerowych. To tylko niektóre inicjatywy kulturalne dla mieszkańców Poznania, które otrzymają wsparcie miasta w 2020 roku.

Spośród 341 projektów, zakwalifikowanych do oceny w konkursie dotacyjnym wydziału kultury, dofinansowanie uzyskało aż 195, czyli 57 procent zgłoszonych projektów. Łącznie miasto przekaże na ich wsparcie 11 150 000 złotych.

– Tym, co wyróżnia Poznań na tle całego kraju, jest wspieranie prowadzonych przez organizacje pozarządowe niezależnych ośrodków kultury, takich jak galerie sztuki, mobilne centra kultury, świetlice osiedlowe, kluby osiedlowe i senioralne oraz inne miejsca, animujące kulturę zwłaszcza na osiedlach peryferyjnych – mówił Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania.. – Wspieramy ich programy działań artystycznych i edukacyjnych, ale też pomagamy poprzez dofinansowanie do opłat czynszowych i eksploatacyjnych. W trudnych czasach dla samorządu to NGO są najlepszymi partnerami tam, gdzie nie ma na przykład miejskich domów kultury.

W konkursie, obok wspomnianych 56 kulturotwórczych miejsc ,wsparcie uzyskały także między innymi 43 festiwale o różnej wielkości, a także 12 dużych wydarzeń plenerowych, gromadzących co roku ponad 100 tysięcy mieszkańców.

W tym roku szczególny nacisk komisja konkursowa kładła na ich dostępność dla osób z niepełnosprawnościami.
– Do dyspozycji wszystkich uczestników konkursu oddaliśmy bezpłatnie “Atlas dla kultury” – zwróciła uwagę Justyna Makowska, dyrektor wydziału kultury. – To przystępny przewodnik dla organizatorów wydarzeń kulturalnych, pomagający w dostosowaniu ich do potrzeb osób niepełnosprawnościami.

Dzieląc projekty z punktu widzenia dziedzin sztuki najwięcej, bo aż 59 dotacji na kwotę prawie 2 milionów złotych uzyskają projekty interdyscyplinarne. Na drugim miejscu są wydarzenia muzyczne (49 dotacji, ok. 3 miliony złotych) i teatralne (29 dotacji), przy czym na te ostatnie miasto przeznaczy najwięcej – bo aż 4 miliony złotych. 30 dotacji otrzymają realizatorzy projektów z zakresu sztuk wizualnych i designu (1 100 000 zł), wsparcie otrzyma też 20 inicjatyw z kręgu literatury i działalności wydawniczej (650 000 zł).

Nie jest to ostatnia okazja do wsparcia przez miasto niezależnych inicjatyw kulturalnych. W najbliższym czasie rozpisane zostaną konkursy Centrum Warte Poznania i Kulturalny Stary Rynek oraz nabór do małych grantów wydziału kultury. Do 31 marca młodzi artyści mogą też ubiegać się o miejskie stypendia twórcze.

NAJWYŻEJ OCENIONE PROJEKTY W POSZCZEGÓLNYCH PRIORYTETACH:

Priorytet 1: Przestrzeń publiczna (83 oferty)
Poprawa jakości przestrzeni publicznej poprzez działania integrujące społeczność lokalną i wzbogacające życie kulturalne dzielnic oraz centrum Poznania

Projekt: Kołorking Muzyczny – Muzyka w centrum 2020, oferent: an_ARCHE NewMusicFoundation, kwota dotacji: 34 000 zł
Ośrodek Stowarzyszenia Łazega Poznańska – Atelier w sercu miasta, Stowarzyszenie Łazęga Poznańska, kwota dotacji: 85 000 zł
Działalność Republiki Sztuki Tłusta Langusta, Stowarzyszenie Artystyczne “Usta Usta”, kwota dotacji: 125 000 zł

Priorytet 2: Edukacja kulturowa (85 ofert)
Działania z zakresu edukacji kulturowej

Społeczna Pracownia Dokumentu Pix.house, Fundacja Pix.House, kwota dotacji: 90 000 zł
Grupa Teatralna Wikingowie – Ludzie swobodni w świetle badań empirycznych, Fundacja Na Marginesie, kwota dotacji: 22 000 zł
Międzynarodowe Warsztaty Niepokoju Twórczego KIESZEŃ VINCENTA, Stowarzyszenie Artystyczno – Edukacyjne “Magazyn”, kwota dotacji: 25 000 zł

Priorytet 3: Projekty wydawnicze (26 ofert)
Projekty wydawnicze związane z Poznaniem tematem lub osobą twórcy

Wydanie i promocja czasopisma społeczno-kulturalnego “Miasteczko Poznań”, Stowarzyszenie “Miasteczko Poznań”, kwota dotacji: 50 000 zł
Wydawanie, promocja i rozwój dwóch czasopism: “Czas Kultury” (kwartalnik papierowy) i CzasKultury.pl (czasopismo internetowe), Stowarzyszenie Czasu Kultury, kwota dotacji: 289 000 zł
Usta Usta Republika – 20 lat, Stowarzyszenie Artystyczne “Usta Usta”, kwota dotacji: 15 000 zł

Priorytet 4: Wspieranie wyjazdów (15 ofert)
Wspieranie udziału lokalnych artystów i animatorów w wydarzeniach o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej, w kraju i za granicą

Organizacja wystawy organicznych mebli Cyryla Zakrzewskiego w konkursie dla młodych twórców Salone Satellite w ramach międzynarodowych targów wzornictwa Salone del Mobile w Mediolanie, Fundacja Nowymodel, kwota dotacji: 5 000 zł
Ogólnopolska trasa koncertowa polsko-ukraińskiego duetu Dąbrowski/Mańko, Stowarzyszenie Twórcownia, kwota dotacji: 3 000 zł
Alicja w Krainie Czarów – amerykańska premiera, Fundacja Artystyczno-edukacyjna Anny Niedźwiedź, kwota dotacji: 10 000 zł

Priorytet 5: Wydarzenia o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej (86 ofert)
Wzbogacanie życia kulturalnego Poznania poprzez działania artystyczne z uwzględnieniem międzynarodowych i ogólnopolskich przedsięwzięć interdyscyplinarnych, wykorzystujących lokalny potencjał kulturotwórczy

Short Waves Festival 2020, Fundacja Edukacji Kulturalnej “Ad Arte”, kwota dotacji: 347 000 zł
Centrum Rezydencji Teatralnej Scena Robocza, Stowarzyszenie Scena Robocza, kwota dotacji: 563 000 zł
Spring Break Showcase Festival & Conference 2020, Fundacja Fast Forward, kwota dotacji: 490 000 zł

Priorytet 6: Pamięć historyczna (61 ofert)
Kultywowanie pamięci o zasłużonych dla miasta, regionu i kraju wybitnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych oraz ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych Poznania i jego mieszkańców

Archiwum Idei, Fundacja Made In Art, kwota dotacji: 75 000 zł
Nowy Plan – festiwal sztuki i architektury modernistycznej – Nowy DOM, Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Poznaniu, kwota dotacji: 20 000 zł
Poznański sposób na niepodległość: II Rzeczpospolita, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, kwota dotacji: 12 000 zł

UMP, el

Dodaj komentarz

avatar