Poznań: Pracownik socjalny? To zawód z przyszłością

nowy zawód w WSCKZiU fot. WSCKZiU
– To zawód ciekawy lecz wymagający, z misją. Wykonując go, pracuje się z ludźmi – twierdzi Piotr Czajka, zastępca dyrektora MOPR w Poznaniu. Kolejną zaletą tego zawodu jest to, że pracownik socjalny ma gwarantowane zatrudnienie.

Wrażliwość, empatia, poszanowanie godności drugiego człowieka, odporność na stres, chęć niesienia pomocy – takie między innymi cechy powinien mieć kandydat na pracownika socjalnego. W tym fachu można pracować po ukończeniu studiów na kierunku praca socjalna lub np. pedagogika, psychologia, politologia czy socjologia.

Jest jeszcze inna możliwość: w ramach Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 przy Mostowej 6 w Poznaniu funkcjonuje Kolegium Pracowników Służb Społecznych. Po uzyskaniu dyplomu kolegium otrzymuje się uprawnienia pracownika socjalnego.
– Przy przyjęciu do kolegium wymagana jest matura, nauka jest bezpłatna, nie ma egzaminów czy ograniczeń wiekowych – mówi Agnieszka Niedzielska, kierownik praktyk zawodowych kolegium. – Naszym słuchaczem był na przykład pan w wieku przedemerytalnym.

Nauka w kolegium trwa trzy lata, prowadzona jest w systemie dziennym lub zaocznym. Warto dodać, że centrum posiada także internat. W ciągu semestru jest 11-12 zjazdów. Zajęcia rozpoczynają się w październiku, odbywają się w piątek po południu, sobotę i niedzielę.

– Nasze sale wykładowe i ćwiczeniowe są klimatyzowane, wyposażone w nowoczesny sprzęt, w tym multimedialny. Posiadamy profesjonalne laboratoria, pracownie komputerowe, mamy doświadczoną kadrę, zapewniamy naszym słuchaczom bezpłatne praktyki – zaznacza Justyna Dutkiewicz, kierująca działalnością Kolegium wicedyrektor WSCKZiU.

Centrum dysponuje nowoczesną biblioteką i czytelnią, fantomami do nauki udzielania pierwszej pomocy czy symulatorem starości GERT, który umożliwia doświadczanie zmian fizycznych zachodzących w organizmie wraz z wiekiem (po jego założeniu odczuwamy m.in. sztywność stawów, drżenie rąk, zmniejszenie pola widzenia, pogarsza się nam koordynacja, słuch i wzrok).

Po pierwszym roku słuchacz kolegium trafia na praktyki do ośrodka pomocy społecznej, gdzie zdobywa praktyczne umiejętności pod okiem doświadczonego pracownika socjalnego.
– Po drugim roku praktyki odbywają się w całodobowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, między innymi domach pomocy społecznej, domach dziecka, domach dla samotnych matek – tłumaczy Agnieszka Niedzielska, kierownik praktyk. – Na trzecim roku są praktyki specjalizacyjne, przygotowujące do dyplomu. Także praca dyplomowa ma charakter praktyczny i zespołowy, bo oceniany jest wdrożony w życie projekt socjalny.

Pracownik socjalny może znaleźć zatrudnienie m.in. w ośrodkach pomocy społecznej, opiekuńczo – wychowawczych, leczniczych, domach pomocy społecznej, stowarzyszeniach, fundacjach, ośrodkach zakładach karnych, szpitalach i domach dziecka. Ale to nie jedyny zawód, który tu można zdobyć. W ofercie są również 9-miesięczne, bezpłatne kursy zawodowe na kierunkach florysta, fotograf i technik reklamy, a ukończenie Medycznego Studium Zawodowego im. PCK daje zawód asystentki stomatologicznej, higienistki stomatologicznej, technika dentystycznego, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekuna osoby starszej, opiekuna medycznego lub dziecięcego. Do wyboru – do koloru! Wystarczy wejść na stronę WSCKZiU i coś sobie wybrać.

 

Podziel się:

Ostatnio dodane: