Poznań: Pracowity tydzień straży miejskiej

odholowane samochody 1 fot. SMMP
1134 zgłoszenia – tyle przyjęli strażnicy miejscy od 8 do 14 czerwca. Jak zwykle najwięcej interwencji dotyczyło kierowców parkujących auta niezgodnie z przepisami.

Sprawami najczęściej zgłaszanymi przez mieszkańców nadal są nieprawidłowo zaparkowane samochody – w tym tygodniu były to aż 724 zgłoszenia, głównie z rejonu centrum Wildy (ulice Fabryczna, Sikorskiego, Robocza, Czarneckiego, Wierzbięcice czy Przemysłowa). W ciągu ostatnich dwóch tygodni strażnicy na tym terenie napotkali 538 nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów. Szczególną uwagę zwracali na samochody zaparkowane w obrębie skrzyżowań.

Najczęściej pojazdy pozostawione w takich miejscach ograniczają widoczność – w takich przypadkach strażnicy zlecali odholowanie pojazdów na parking strzeżony – wywieziono 23 pojazdy. Kara w wysokości 840 zł (300 zł mandat, 500 zł koszty holowania i 40 zł za rozpoczętą dobę na parkingu), niech będzie przestrogą dla wszystkich lekceważących podstawowe zasady ruchu drogowego.

W sobotę wcześnie rano strażnicy Referatu Stare Miasto zlecili odholowanie na parking strzeżony aż 11 samochodów, a dwóch kierowców ukarali na miejscu – to efekt działań strażników umożliwiających dalsze prace drogowe przy ul. Garbary. Obecnie, wzdłuż tej ulicy montowana jest mała architektura. Przy zaparkowanych pojazdach drogowcy nie mogliby terminowo wykonać swojej pracy – a wszyscy kierowcy byli informowani o konieczności przeparkowania samochodów ze względu na prace drogowe.

Sporo pracy kosztuje przypominanie mieszkańcom o ciągle panującym zagrożeniu ze strony korona wirusa. Działania informacyjne są bardzo istotnym elementem zwłaszcza teraz, gdy wraz z nadejściem czerwca zniesiono konieczność zakrywania ust i nosa w przestrzeni otwartej – ale pozostawiono obowiązek dystansowania się. Usta i nos nadal musimy zakrywać jedynie w miejscach publicznych zamkniętych, takich jak sklepy, komunikacja publiczna czy urzędy.

Strażnicy zespołu profilaktyki opracowali materiały informujące o nadal obowiązujących zasadach bezpieczeństwa – ulotki i przypinki rozdawali na placach zabaw dzieciom i ich opiekunom. Inicjatywa graficznego przedstawienia zasad bezpieczeństwa spotkała się z zainteresowaniem dorosłych i najmłodszych.

Do innych zadań wykonywanych przez strażników związanych z panującą epidemią koronawirusa należały wizytacje niemieszkalnych miejsc przebywania bezdomnych. Tradycyjnie to zadanie wykonywali wspólnie z pracownikami MOPR, by przekazać bezdomnym kolejną partię maseczek ochronnych od stowarzyszenia Pogotowie Społeczne.

Strażnicy pilnowali też porządku i bezpieczeństwa w budynkach Urzędu Miasta Poznania przy placu Kolegiackim, ul. Libelta oraz ul. Gronowej, a także pomagali przy akcjach wydawania posiłków dla osób ubogich i bezdomnych, między innymi w akcji „Zupa na Głównym”.

Coraz więcej interwencji strażnicy podejmują wobec zwierząt wymagających pomocy, bądź psów pozostających bez opieki. W minionym tygodniu aż 191 interwencji dotyczyło zwierząt. Najczęściej mieszkańcy zgłaszają uciążliwości powodowane przez dziki oraz bezpańskie psy.

102 interwencje dotyczyły zaniedbań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami, nadal są powodem licznych interwencji mieszkańców. Strażnicy Referatu Nowe Miasto doprowadzili do usunięcia rozlewiska fekaliów wydostających się z przepełnionego szamba. Inny patrol z Nowego Miasta zażegnał zagrożenie pożarowe lasów, spowodowane wypalaniem otuliny kabli elektrycznych.

W minionym tygodniu na uwagę zasługuje także praca operatorów monitoringu miejskiego, którzy zauważyli liczne przypadki okradania pijanych czy dewastacji infrastruktury miejskiej.

SMMP, el

Podziel się:

Ostatnio dodane: