Poznań: Prace w centrum toczą się zgodnie z harmonogramem

Podgórna fot. L. Łada
Poznańskie Inwestycje Miejskie poinformowały że rozpoczęte w kwietniu prace przy przebudowie odcinka ul. Św. Marcin pomiędzy ul. Ratajczaka i Al. Marcinkowskiego oraz fragmentu Al. Marcinkowskiego od ul. Św. Marcin do placu Wolności przebiegają zgodnie z planem.

– Wykonawca prowadzi prace związane z sieciami wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną, a także z siecią kablową trakcji tramwajowej. Kontynuowane są również roboty demontażowe i rozbiórkowe nawierzchni – mówi Tomasz Płóciniczak, dyrektor ds. przygotowania i realizacji inwestycji w spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Poza modernizacją i wymianą infrastruktury podziemnej sporo zmieni się na powierzchni: poszerzone zostaną chodniki, przebudowana jezdnia, wymienione i przesunięte torowisko tramwajowe. Wyznaczony zostanie ciąg przeznaczony dla ruchu rowerowego, pojawi się nowe oświetlenie i zieleń.

Przebudowany fragment ul. Św. Marcin będzie miał jednokierunkową jezdnię, jedno torowisko i szerokie chodniki. Nawierzchnia jezdni, torowiska, chodnika i kontrapasa rowerowego będzie nawiązywała wzorem do odnowionego wcześniej odcinka ulicy – ale zostanie wykonana z kostki kamiennej z granitu strzelińskiego. Na południowej części chodnika, od ul. Piekary do kościoła pod wezwaniem św. Marcina, będzie nawiązywała do układu nawierzchni przed kościołem. Wykonana zostanie z kostki bazaltowej i płyt granitowych. także z kamienia zostanie wykonana nawierzchnia jezdni, torowiska, chodnika i kontrapasa rowerowego Al. Marcinkowskiego od ul. Św. Marcin do Podgórnej.

Wiosną 2022 roku w Al. Marcinkowskiego nasadzonych zostanie 36 dębów kolumnowych, które stworzą nową perspektywę widokową na gmach Muzeum Narodowego i ul. Paderewskiego. Na przebudowanym obszarze pojawią się także m.in. berberysy i irgi, przed muzeum założony zostanie kwietnik nawiązujący do istniejących, pojawią się też trawniki. Z kolei na przebudowanym odcinku ul. Św. Marcin, gdzie dotychczas nie było żadnej zieleni, stanie 10 donic z kwitnącymi roślinami – świdośliwą lamarcką oraz barwinkiem pospolitym.

Po zakończeniu prac pomiędzy ul. Ratajczaka i Podgórną powstanie strefa zamieszkania, czyli przestrzeń publiczna łączącą funkcje ulicy, deptaku, parkingu i miejsca spotkań mieszkańców. Na pozostałym odcinku ruch odbywać się będzie z maksymalną prędkością 30 km/h. Poprzez rozbudowę sieci monitoringu wizyjnego zwiększy się również bezpieczeństwo na terenie objętym inwestycją.

Zakończenie robót budowlanych planowane jest na trzeci kwartał 2022 roku. Natomiast przywrócenie ruchu tramwajowego przez węzeł Podgórna ma nastąpić wcześniej, bo w pierwszym kwartale 2022 roku.

PIM

Podziel się:

Ostatnio dodane: