Poznań: Pozbądź się azbestu!

azbest fot. UMP
Rozpoczął się nabór wniosków do miejskiego programu usuwania azbestu – można ubiegać się o usunięcie wyrobów zawierających ten materiał z nieruchomości w Poznaniu, a miasto pokryje 100 proc. kosztów ich demontażu lub odbioru.

Wyroby azbestowe były kiedyś bardzo popularnym środkiem używanym w budownictwie. Dzisiaj wiemy, że powodują one szereg chorób zagrażających życiu i zdrowiu, dlatego tak ważne jest ich usunięcie np. z dachów czy ścian.

W związku z realizacją „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Poznania na lata 2021-2032” miasto finansuje w całości: demontaż, zapakowanie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest lub zapakowanie odpadów zawierających azbest składowanych na nieruchomości, transport i unieszkodliwienie tych wyrobów.

Wnioski mogą składać osoby fizyczne, w tym członkowie rodzinnych ogrodów działkowych, przedsiębiorcy, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Usługa demontażu elewacji, przegród wewnętrznych i rur z wyrobów zawierających azbest nie obejmuje spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Dokumenty można składać do 30 września w siedzibie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska UMP przy ul. Gronowej 22a lub pocztą na adres: Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, przez ePUAP lub osobiście w siedzibie wydziału, po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu wizyty. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegóły dotyczące programu oraz wzory wniosków, wraz z listą wymaganych dokumentów, można znaleźć na stronie internetowej. Informacje udzielają również pracownicy Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, tel. 61 878 5017, 61 878 4053 (sekretariat), mail: [email protected].

UMP

Podziel się:

Ostatnio dodane: