Poznań: Powstaje Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Poznania

Jak zorganizować ruch w mieście, aby służył wszystkim jego użytkownikom? Jak transport uczynić bardziej ekologicznym i zrównoważonym? Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, który powstanie z udziałem mieszkańców Poznania, ma odpowiedzieć na te pytania.

Już w styczniu 2020 r. miasto rozpocznie prace nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Poznania. Będzie to kompleksowy dokument, który powstanie do listopada 2020 roku i obejmie wszystkie zagadnienia dotyczące komunikacji i przemieszczania się w obrębie miasta oraz wskaże dalsze kierunki ich rozwoju.

Plan Mobilności zastąpi dokumenty, które obecnie regulują kwestie transportu w Poznaniu – to m.in. Polityka Transportowa Miasta z 1999 r. i programy realizacyjne, takie jak Program Rowerowy z 2017 r. oraz Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego na lata 2014-2025. Są już nieaktualne i nieadekwatne do obecnych warunków.

Nowy Plan będzie całościowo obejmować zagadnienia bezpieczeństwa i dostępności dróg pieszych, rowerowych oraz transportu publicznego na terenie Poznania. Dotyczyć będzie również planowania przestrzennego w mieście i potrzeb osób zmotoryzowanych.

W związku z tym o założeniach dokumentu miasto będzie dyskutować z wszystkimi użytkownikami przestrzeni. W skład grupy konsultacyjnej wejdą zarówno eksperci i przedstawiciele różnych wydziałów urzędu miasta oraz miejskich jednostek organizacyjnych i spółek, jak i reprezentanci różnych instytucji i środowisk, tacy jak radni osiedlowi, społecznicy, mieszkańcy, osoby ze szczególnymi potrzebami czy przedstawiciele mniejszości narodowych.

O opinię zostaną poproszeni również młodzi poznaniacy, bo to oni w przyszłości będą mierzyć się z wyzwaniami współczesności. Do Planu Mobilności zostaną wpisane także rekomendacje dla władz miasta oraz zarządów jednostek miejskich działających w zakresie mobilności. Udział wszystkich wymienionych grup zagwarantuje powstanie planu dostosowanego do warunków lokalnych.

Koncepcja Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej została stworzona na bazie doświadczeń interesariuszy i ekspertów w dziedzinie planowania z obszaru całej Unii Europejskiej. To, co wyróżnia plan wśród innych dokumentów strategicznych, to nie tylko planowanie działań i inwestycji, które mają na uwadze troskę o środowisko naturalne, ale też postawienie sobie za cel poprawy bezpieczeństwa i warunków przemieszczania się, a więc i jakości życia mieszkańców. Głównym celem planu jest polepszanie dostępności obszarów miejskich i zapewnianie wysokiej jakości zrównoważonej komunikacji w obrębie miasta. Ideą projektu jest również partycypacyjność, która wyraża się poprzez uczestnictwo różnych grup społecznych w tworzeniu dokumentu, a także wymianę doświadczeń i dzielenie się wiedzą ekspercką.

Każdy mieszkaniec Poznania będzie mógł wziąć udział w trzyetapowych konsultacjach. Pozwolą one wskazać konkretne działania i rozwiązania transportowe, które mają wpływ nie tylko na rewitalizowane części śródmieścia, ale i na cały Poznań. Przeprowadzone analizy ułatwią wprowadzenie niezbędnych zmian.

13 stycznia 2020 r. organizatorów konsultacji będzie można spotkać także w mieście – w specjalnym punkcie informacyjnym, w którym będzie można pobrać materiały na temat planu.

Projekt na zlecenie Urzędu Miasta Poznania realizuje firma „TRAKO” Projekty Transportowe.

UMP, el

Podziel się:

Ostatnio dodane: