Poznań: Powiat ma budżet na 2021 rok

ośrodek w Owińskach fot. PP
Radni zadecydowali, że najwięcej pieniędzy przeznaczą na transport – 115 mln zł i na oświatę -103 mln zł. Niestety, aż 44,6 mln złotych muszą oddać w ramach tzw. podatku janosikowego. To o 6,3 mln zł więcej niż w mijającym roku.

Sporo, bo ponad 68 mln zł, przeznaczone zostanie na politykę społeczną i ochronę zdrowia. Nie zabraknie też pieniędzy na ekologię, zabytki czy bezpieczeństwo.

Dochody powiatu w 2021 roku będą kształtować się na poziomie 408.379.127,79 zł, z kolei wydatki to – 446.379.127,79 zł. Deficyt w wysokości 38 mln zł pokryty zostanie z zaciągniętego kredytu.

­– Mimo trudnej sytuacji związanej z pandemią przyszłoroczny budżet daje naszemu samorządowi bezpieczeństwo dalszej polityki proinwestycyjnej ­– podkreślali zgodnie radni na środowej sesji, którzy zdecydowaną większością głosów (przy żadnym głosie sprzeciwu) podjęli decyzję o wydatkach i dochodach na 2021 rok.

I tak w 2021 roku blisko 110 mln zł powiat poznański zamierza przeznaczyć na drogi. Z tego prawie 74 mln zł stanowią inwestycje, za realizację których odpowiada Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. W planach jest m.in. zakończenie budowy obwodnicy Głuchowa (10 mln zł) oraz przebudowa drogi w miejscowości Dachowa (12 mln zł). Oba zadania są dofinansowywane z Funduszu Dróg Samorządowych.

Powiat poznański złożył wnioski na dofinansowanie dwóch kolejnych zadań z FDS na 2021 rok. Jeśli zostanie przyznane, przebudowany będzie 2,7 km odcinek drogi Rokietnica – Napachanie (szacunkowy koszt z dotacją to 9,9 mln zł) oraz 1,2-kilometrowy odcinek od węzła na S11 do ulicy Kolejowej w Dąbrówce (szacunkowy koszt z dotacją to 8,1 mln zł).

– Przyszły rok to również prace projektowe innych wielkich inwestycji: mostu nad Wartą i drogi Luboń – Czapury, a także tunelu pod przejazdem kolejowym w Kobylnicy oraz drogi Borówiec-Koninko-Krzesiny – mówi Tomasz Łubiński, wicestarosta poznański.

Kwotą ponad 1,6 mln zł samorząd dofinansuje rozwój Poznańskiej Kolei Metropolitalnej a 2,4 mln zł wyda na organizację sieci połączeń w ramach PKS-u. W przyszłym roku wzrosną koszty utrzymania oświaty.
– Niestety, subwencja oświatowa wysokości 63,6 mln zł nie wystarczy nawet na wynagrodzenia dla pracowników oświaty, które wynoszą prawie 72 mln zł – wyjaśnia wicestarosta poznański.

W sumie ze 103 mln zł ponad 86 mln zł przeznaczone zostanie na prowadzenie szkół zarządzanych przez powiat. Resztę pochłoną m.in. zakup wyposażenia CKP w Swarzędzu, remonty i modernizacje ZS w Bolechowie, liceów w Puszczykowie i w Kórniku czy ZS Mosinie, a także remont kuchni w ośrodku dla niewidomych w Owińskach. Nie zabraknie pieniędzy na szkolenia dla nauczycieli i projekty edukacyjne dla uczniów.

Polityka społeczna i ochrona zdrowia mieszkańców od lat jest priorytetem dla władz powiatu i nie inaczej będzie w przyszłym roku. Mieszkańcy skorzystają z bezpłatnych szczepień przeciw HPV i grypie. Nadal finansowana będzie Izba Wytrzeźwień, wspólnie z gminami powiatu (700 tys. zł). Dzięki temu osoby nietrzeźwe z 17 gmin, których pozostawienie bez opieki zagrażałoby ich zdrowiu i życiu, otrzymają fachową pomoc.

Blisko 7 mln złotych dostanie Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach. Za 1,7 mln zł sfinansowane zostaną warsztaty terapii zajęciowej działające w powiecie. Z kolei Powiatowy Urząd Pracy, który obsługuje mieszkańców powiatu i Poznania, otrzyma 18 mln zł.

Łącznie na działalność placówek opiekuńczo wychowawczych (Dom Dziecka w Kórniku-Bninie, Dom Dziecka nr 2 w Kórniku-Bninie, Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy, Dom Rodziny w Swarzędzu) przeznaczonych zostanie 12,9 mln zł. Dzięki temu oprócz bieżącej działalności wystarczy środków na opracowanie projektu nowego domu dziecka w Swarzędzu czy zmodernizowanie Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy.
– Nadal prowadzone będą programy z zakresu ochrony środowiska. 1,5 mln złotych ma zostać przeznaczone na wymianę tzw. kopciuchów na ekologiczne ogrzewanie, a 100 tys. zł jest wkładem własnym powiatu do realizacji programu likwidacji azbestu, który to jest prowadzony wspólnie z 17 gminami powiatu poznańskiego i WFOŚ – wylicza wicestarosta.

Na ochronę zabytków zaplanowano 3,7 mln zł. Z tej puli kontynuowana będzie m.in. rewitalizacja zabytkowego ogrodzenia ośrodka dla niewidomych w Owińskach. 2,2 mln zł mają otrzymać na prace konserwatorskie czy restauratorskie właściciele obiektów wpisanych do Rejestru Zabytków. Zarezerwowano też kolejną dotację na ratowanie bezcennego zespołu klasztornego franciszkanów w Poznaniu (400 tys. zł).

W przyszłorocznym budżecie nie zabraknie też pieniędzy na dofinansowanie służb mundurowych. I choć nie jest to zadanie własne powiatu, to co roku przeznaczane są miliony złotych na m.in. remonty komisariatów, zakup radiowozów, dofinansowanie zakupu pojazdów ratowniczo-gaśniczych dla strażaków.

Tradycyjne już w ramach programu „Bezpieczny powiat” pierwszoklasiści otrzymają kamizelki odblaskowe, a mieszkańcy będą mogli wygrać czujki czadu w konkursie wiedzy o zagrożeniu tlenkiem węgla. Ponad 530 tys. zł przeznaczono na wydatki związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom wywołanym przez wirusa SARS-CoV-2.

Powiat Poznański

Podziel się:

Ostatnio dodane: