Poznań: Poseł Szłapka poprosił NIK o skontrolowanie Forum Sukcesu Polskiego Biznesu. Ma podejrzenia o niegospodarność

Adam Szłapka
Poseł Adam Szłapka zwrócił się do Najwyższej Izby Kontroli z wnioskiem o skontrolowanie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii pod zarzutem niegospodarności przy organizacji Forum Polskiego Biznesu.

Forum Sukcesu Polskiego Biznesu, zostało zorganizowane 24 września 2019 roku w Poznaniu podczas kampanii wyborczej minister Jadwigi Emilewicz, która przy okazji tego wydarzenia promowała się na billboardach w Poznaniu – za publiczne pieniądze, jak zaznacza poseł Szłapka. Sprawa ta była przedmiotem krytycznej analizy obserwatorów OBWE.

I właśnie dlatego poseł postanowił złożyć wniosek o dostęp do informacji publicznej do Ministerstwa Rozwoju, w którym zapytał o rozliczenie tego wydarzenia oraz oferty, które wpłynęły w toku postępowania. Zapytał o to 20 stycznia, a 5 lutego otrzymał niezmiernie interesująca odpowiedź. Otóż okazało się, że na organizację wydarzenia Forum Sukcesu Polskiego Biznesu wpłynęły dwie oferty: od Międzynarodowych Targów Poznański (wartość 572 tys. zł brutto) oraz Ibento sp. z o.o. (562 tys. zł brutto), przy czym wybrano ofertę Ibento, wyżej punktując przygotowaną koncepcję kreatywną. Ministerstwo Rozwoju w postępowaniu ofertowym ujawniło szacunkową wartość zamówienia w wysokości 576 tys. zł brutto, choć nie musiało tego robić. Złożone oferty były bardzo zbliżone do kwoty oszacowanej przez ministerstwo.

I wszystko byłoby dobrze – gdyby nie fakt, że biuro poselskie zleciło wykonanie analizy rynkowej, która wykazała, że wartość tego zamówienia mieści się w przedziale cenowym 230-300 tys. zł brutto. Dlaczego ministerstwo oszacowało swoje zamówienie o ponad 200 tysięcy zł wyżej? W dodatku analiza dokumentów wykazała, że na same materiały promocyjne wydano około 45 tys. zł brutto!
– Prawie jedna dziesiąta wszystkich środków wydana na promocje? – dziwi się poseł Szłapka. – Po sprawdzeniu danych, które otrzymaliśmy z ministerstwa, wyliczyliśmy, że godzina tej konferencji kosztowała 51 tys. złotych, a sekunda aż 14 złotych. Czy to nie za dużo?

Wątpliwości posła wzbudziła też liczba uczestników wydarzenia – ministerstwo oszacowało, że wydarzeniu uczestniczyć będzie około 1000 osób (rotacyjnie) i 300 osób w części wieczorowej.
– Tymczasem proszę spojrzeć na dokumentację fotograficzną – pokazuje zdjęcia poseł. – Czy tu jest tysiąc osób? Ewidentnie uczestnicy nie dopisali i frekwencja była niska. Czy wydanie 562 tys. złotych na jednodniowy event nie jest przykładem marnotrawienia pieniędzy publicznych? I czy zrobienie tego podczas kampanii wyborczej nie jest przykładem wykorzystywania środków publicznych do działań politycznych?

Dlatego poseł postanowił wystosować wniosek do prezesa Mariana Banasia i Najwyższej Izby Kontroli, by sprawa została szczegółowo zbadana, a finanse ministerstwa – skontrolowane.
– Teraz czekamy na reakcję prezesa Banasia – podsumował poseł.

Lilia Łada

Podziel się: