Adam Szłapka fot. mat.pras.

Poznań: Poseł Szłapka apeluje do rządu o pomoc dla Ławicy

“Polskie lotniska, które znalazły się w wykazie lotnisk użytku publicznego wymagają pilnego wsparcia finansowego” – apeluje szef Nowoczesnej do Andrzeja Adamczyka, ministra infrastruktury. i pyta, kiedy minister wyda rozporządzenie umożliwiające taką pomoc.

Poseł w swojej interpelacji powołuje się na akty prawne, zgodnie z którymi “zarządzający lotniskiem użytku publicznego określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 15zzzzb ust. 5 ustawy (o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19), jest obowiązany do utrzymania minimalnej gotowości operacyjnej lotniska, dostosowanej do planowanych startów i lądowań statków powietrznych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii”.

Również zgodnie z tą ustawą Rada Ministrów jest obowiązana do określenia w drodze rozporządzenia wykazu lotnisk użytku publicznego, na których należy zapewnić utrzymanie minimalnej gotowości operacyjnej lotniska. Rada Ministrów uczyniła to 12 czerwca 2020 r. i jednym z tych lotnisk jest poznańskie lotnisko Ławica.

A skoro tak, to właściwy minister do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów jest zobowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania takiego lotniska. Powinien wydać rozporządzenie o sposobie i trybie rozliczania kosztów minimalnej gotowości operacyjnej lotniska.

“Obecnie, od ponad miesiąca, rozporządzenie jest na etapie Komisji Prawniczej, po której trafić ma do notyfikacji do Komisji Europejskiej – projekt rozporządzenia wymaga jej bowiem zgodnie z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej” – pisze w interpelacji poseł Szłapka i pyta, jak przedstawia się harmonogram prac nad wskazanym rozporządzeniem, w jakim terminie zostanie ono przekazane do notyfikacji Komisji Europejskiej i kiedy polskie lotniska z wykazu lotnisk użytku publicznego mogą spodziewać się przedłożenia projektu do podpisu ministra oraz jego ogłoszenia?

– “Wskazane środki stanowić mogą ostatnią deskę ratunku m.in. dla wspomnianego portu lotniczego Poznań Ławica” – zauważa poseł. – “Zgodnie z informacjami prasowymi, potwierdzonymi przez władze Miasta Poznania, w związku ze stratami finansowymi wynikającymi z pandemii koronawirusa, w najbliższym czasie możliwa jest redukcja nawet 40% etatów”.

Mat. pras., el

0 0 votes
Oceń artykuł
2 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze