Poznań: Ponad 4 mln zł dla Wydziału Fizyki UAM

Wydział Fizyki UAM fot. UAM
Interdyscyplinarne laboratorium z nowoczesnym sprzętem pomiarowym. Na to zostaną przeznaczone pieniądze z grantu, który Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznało prof. Maciejowi Wiesnerowi z Wydziału Fizyki UAM.

– Otrzymane fundusze pozwolą na utworzenie interdyscyplinarnego laboratorium, w którym można będzie wykonywać badania własności fizycznych materiałów w ultraniskich temperaturach: od 10 mK aż do 300K oraz silnych polach magnetycznych od 0 do 10 Tesli – tłumaczy prof. Wiesner. – Układ pomiarowy zaprojektowany został w taki sposób, że pozwala na badania transportu ładunków elektrycznych zarówno w temperaturze pokojowej np. w układach biologicznych, jak i transport ładunków i fononów w materiałach niskowymiarowych takich jak grafen, izolatory topologiczne, semimetale Weyla i wiele innych. Dzięki możliwości płynnej zmiany temperatury w kriostacie oraz silnemu polu magnetycznemu można badać sprzężenie pomiędzy efektami kwantowymi związanymi z transportem ładunków elektrycznych a drganiami sieci atomowej (fononów).

To czwarty taki układ pomiarowy w Polsce, a pierwszy w Wielkopolsce, który pozwala na badania w temperaturach rzędu 10 miliKelwinów i silnych polach magnetycznych jednocześnie. Zakup urządzenia pozwoli realizować tematy związane z transportem ładunków i fononów w układach niskowymiarowych.

Profesor Maciej Wiesner jest adiunktem w Zakładzie Fizyki Dielektryków. Współpracuje z Laboratorium Mikroskopii Sił Atomowych w Centrum NanoBioMedycznym. Zajmuje się między innymi nanoelektroniką oraz transportem elektronów na grafenie. Wyniki jego prac były publikowane w „Ferroelectrics” oraz w ,,Physical Review B”.

UAM

Podziel się:

Ostatnio dodane:

Wydarzenia w Wielkopolsce: