Poznań: Pomoc dla uczestników Poznańskiego Czerwca

500 tys. zł przeznaczył Wielkopolski Urząd Wojewódzki na pomoc finansową dla kombatantów Poznańskiego Czerwca ’56. Wnioski można składać do 30 kwietnia 2021 r.

– Uczestnicy Poznańskiego Czerwca ’56 poświęcili wiele w imię walki o wolność, buntując się przeciwko komunistycznej dyktaturze. Dzięki tej inicjatywie możemy pomóc bohaterom tamtych wydarzeń, którzy swój heroizm przypłacili wieloma represjami oraz narażeni byli na brutalność ówczesnego aparatu bezpieczeństwa – mówi wojewoda wielkopolski Michał Zieliński.

Z pomocy skorzystać mogą czynni uczestnicy Czerwca ’56, znajdujący się obecnie w trudnej sytuacji materialnej, którzy w wyniku tych wydarzeń doznali uszczerbku na zdrowiu, represji ze strony funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa, spotkali się z represjami w miejscu pracy, bądź którzy mieli szczególne zasługi w niesieniu pomocy ofiarom poznańskiego powstania.

Taką samą pomocą zostaną objęci także małżonkowie już nieżyjących uczestników Poznańskiego Czerwca ’56, spełniających określone wcześniej przesłanki. Te osoby, które w okresie od 2006 do 2020 roku złożyły wniosek i po pozytywnym jego zweryfikowaniu uzyskały świadczenie – teraz będą mogły skorzystać z uproszczonej procedury ubiegania się o pomoc.

Wzór wniosku można pobrać ze strony internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Jest on także dostępny w gmachu urzędu wojewódzkiego oraz w delegaturach WUW w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile.

Wypełniony wniosek należy wysłać pocztą ze względu na zagrożenie pandemią na adres Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań z dopiskiem „Czerwiec’56”. W wyjątkowych sytuacjach można je składać osobiście w skrzynce podawczej wystawionej przed holem głównym urzędu wojewódzkiego w Poznaniu.

Wnioski należy składać do 30 kwietnia 2021 roku. Złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane (w przypadku przesłania wniosku pocztą decyduje data stempla pocztowego). Rozpatrzeniem wniosków zajmie się komisja powołana przez wojewodę wielkopolskiego Michała Zielińskiego.

WUW

Podziel się: