Marszałek Marek Woźniak fot. UMWW
55 białoruskich studentów otrzyma konkretną pomoc finansową w postaci stypendiów. Stypendium będzie wynosiło 1 000 zł miesięcznie od stycznia do czerwca i od października do grudnia.

To efekt współpracy wielkopolskich uczelni i trzech samorządów: Wielkopolski, Poznania i powiatu poznańskiego. Razem przeznaczą na ten cel 500 tys. zł, a najwięcej, bo 200 tys. zł, przekaże samorząd województwa wielkopolskiego.

Radni sejmiku zagłosują za przekazaniem pieniędzy UAM podczas najbliższej poniedziałkowej sesji, a we wtorek, 23 lutego, marszałek Marek Woźniak podpisze stosowne porozumienie z prof. Bogumiłą Kaniewską, rektor UAM.

– Nie jest możliwe stworzenie systemu stypendialnego w oparciu o istniejące prawo samorządu województwa, ale jest możliwe przekazanie dotacji uczelniom – wyjaśnił marszałek. – Robimy to wspólnie z samorządem Poznania i powiatu poznańskiego oraz we współpracy z uczelniami.

Dotacja przekazana będzie w dwóch transzach. Pierwsza do 1 marca 2021 r. w wysokości 132 tys. zł, a druga do 4 października w wysokości 66 tys. zł. Wysokość stypendium dla studentów będzie wynosić 1 000 zł miesięcznie i będzie ono wypłacane w czasie roku akademickiego: od stycznia do czerwca i od października do grudnia.

Lista stypendystów została ustalona w oparciu o listę rankingową przygotowaną przez władze uczelni na podstawie wyników osiągniętych w czasie nauki. Natomiast studentom I roku studiów otrzymają stypendia w oparciu o listę rankingową, powstałą po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Ważne jest to, że pobierający samorządowe stypendium nie mogą być beneficjentami innego wsparcia finansowego.

UMWW