Poznań: Pomoc dla osób doznających przemocy

Osoby doświadczające przemocy w Poznaniu nie są pozostawione bez pomocy. W mieście działa Punkt Interwencji Kryzysowej, czynny całodobowo, także – a może właśnie przede wszystkim – w okresie świąt.

Na problem wzrastającej liczby przypadków przemocy domowej, ze względu na przebywanie w domach z powodu koronawirusa, zwrócił uwagę podczas swojej piątkowej konferencji prasowej prezydent Jacek Jaśkowiak.
– Po statystykach, które do nas spływają, widzimy, że mamy wzrost. Wynika z nich jednoznacznie, że to zamknięcie w mieszkaniach powoduje wzrost agresji na poziomie 300 procent – mówił w piątek. – Jest też problem przekazania informacji o przemocy, jeśli osoba stosująca przemoc przebywa w tym samym mieszkaniu czy pokoju.

Punkt Interwencji Kryzysowej współpracuje ze służbami miejskimi – policją, strażą miejską, strażą pożarną, pogotowiem ratunkowym oraz instytucjami i organizacjami pomocy społecznej. Oferuje nie tylko wsparcie psychologiczne i prawne, ale również pomoc lokalową.

Obowiązujące obostrzenia nie zakłóciły pracy instytucji świadczących pomoc osobom dotkniętym przemocą. W Poznaniu niezmiennie działa Punkt Interwencji Kryzysowej – miejska jednostka pomocy społecznej udzielająca interwencyjnej pomocy osobom i rodzinom w kryzysie lub w stanie przedkryzysowym. PIK jest czynny całodobowo, również w święta.

W przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa lub doświadczanego kryzysu osobom potrzebującym udzielane jest krótkoterminowe schronienie w Hostelu Interwencji Kryzysowej MCIK. Osobom doświadczającym przemocy w rodzinie oferowana jest pomoc w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie MCIK.

Punkt Interwencji Kryzysowej udziela także pomocy psychologicznej i prawnej. Wspiera w takich sytuacjach, jak przemoc w rodzinie, napad, gwałt, wypadek komunikacyjny, pożar, utrata osobista czy kryzys uzależnień. Pomoc udzielana jest bezpłatnie.

Osoby potrzebujące pomocy mogą kontaktować się:

– drogą telefoniczną – numer: 61 835 48 65 lub 61 835 48 66 (czynne całodobowo)

– za pomocą e- maila – adres: pik@m.poznan.pl

– osobiście – adres: ul. Niedziałkowskiego 30 (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym).

W okresie świątecznym w ramach PIK działa również telefon zaufania – numer: 61 835 49 04. Można dzwonić nieprzerwanie od soboty – od godz. 19:00 do wtorku rana – do godz. 7:00. W dni powszednie telefon zaufania działa w godz. 19:00-7:00.

UMP, el

Dodaj komentarz

avatar